Xác định nơi thực hiện hợp đồng để yêu cầu giải quyết tranh chấp

✔ Thực tế các hợp đồng thi công xây dựng, lắp đặt và cung cấp thiết bị, hợp đồng thuê nhà xưởng, hợp đồng hợp tác kinh doanh rất dễ xác định nơi thực hiện hợp đồng kinh tế đã ký. Ví dụ: Hợp tác kinh doanh xây dựng trạm trộn nhựa đường tại Đông Anh, thành phố Hà Nội thì đây được coi là địa điểm thực hiện hợp đồng BCC. Khi xác định nơi thực hiện hợp đồng chúng ta chỉ cần xác định đến mốc địa giới quận huyện bởi Tòa án quận huyện, là cơ quan có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp hợp đồng phát sinh.

✔ Căn cứ điểm g khoản 1 Điều 40 Bộ luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 “Nếu tranh chấp phát sinh từ quan hệ hợp đồng thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi hợp đồng thực hiện giải quyết.” Quy định này ngoài việc xác định quyền lựa chọn Tòa án nơi thực hiện hợp đồng giải quyết tranh chấp còn ưu điểm ở việc pháp luật đã bảo vệ người có quyền, nghĩa vụ bị xâm hại (nguyên đơn) trong tranh chấp.

Tham khảo: Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế

Tranh chấp hơp đồng thuê nhà xưởng được giải quyết tại đâu?

Ảnh hưởng của dịch bệnh khiếu tranh chấp hợp đồng thuê nhà xưởng, thuê nhà gia tăng đột biến trong năm 2020 và dự kiến là các năm tới. Rất nhiều khách hàng đã liên hệ nhờ Luật sư tư vấn cách lựa chọn nơi giải quyết tranh chấp có lợi nhất. Án tại hồ sơ, mỗi tranh chấp liên quan đến tập hợp các yêu cầu khởi kiện khác nhau nên không có quy chuẩn chung xác định khởi kiện ở đâu có lợi nhất, tuy nhiên có một số kinh nghiệm hữu ích Quý khách hàng có thể tham khảo và áp dụng như sau:

✔ Khi tranh chấp liên quan đến việc yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời về cấm dịch chuyển, thay đổi hiện trạng nhà xưởng đang thuê trong thời gian tranh chấp, cấm hủy hoại tài sản của các bên tranh chấp trong nhà xưởng thì việc giải quyết tranh chấp nên lựa chọn Tòa án nơi thực hiện hợp đồng.

✔ Khi tranh chấp liên quan đến việc yêu cầu áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản, cấm xuất cảnh hoặc các biện pháp khẩn cấp tạm thời liên quan đến công ty bị đơn thì nên lựa chọn Tòa án nơi đặt trụ sở chính của bị đơn giải quyết tranh chấp hợp đồng.

✔ Khi tranh chấp liên quan đến việc hủy bỏ, chấm dứt, sửa đổi hợp đồng trong đó căn cứ để hủy bỏ, chấm dứt, sửa đổi hợp đồng thuê nhà xưởng đã ký cần thu thập xác minh nhiều tài liệu chứng cứ thì lựa chọn Tòa án nơi thực hiện hợp đồng là ưu tiên số một.

Tranh chấp hơp đồng mua bán hàng hóa được giải quyết tại đâu?

Theo Bộ luật tố tụng dân sự 2015 như đã nêu ở trên thì nguyên đơn được quyền chọn Tòa án nơi cư trú của bị đơn là cá nhân, nơi đặt trụ sở chính của bị đơn là doanh nghiệp hoặc nơi thực hiện hợp đồng. Do vậy khi thỏa thuận về giao nhận hàng hóa có xác định rõ nơi thực hiện hợp đồng thì nguyên đơn được quyền lựa chọn Tòa án nơi này để giải quyết. Trường hợp thông thường thì thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng vẫn thuộc  Tòa án nơi cư trú của bị đơn là cá nhân, nơi đặt trụ sở chính của bị đơn là doanh nghiệp giải quyết.

Tranh chấp hơp đồng lắp đặt máy móc thiết bị được giải quyết tại đâu?

Đối với dạng hợp đồng lắt đặt máy móc, thiết bị thì địa điểm lắp đặt, bào giao máy móc thiết bị theo chỉ định của bên mua là địa điểm thực hiện hợp đồng. Do đó căn cứ vào cách lựa chọn Tòa án có thẩm quyền chúng tôi chia sẻ để bạn lựa chọn Tòa án giải quyết tranh chấp cho bạn.

Trên đây là một số chia sẻ hữu ích của Luật sư Trí Nam về lựa chọn nơi giải quyết tranh chấp hợp đồng. Chúng tôi chuyên dịch vụ luật sư kinh tế đại diện đàm phán, khởi kiện giải quyết tranh chấp hợp đồng với cam kết tận tâm, chuyên nghiệp nhất. Quý khách hàng có yêu cầu mời luật sư bào chữa hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo thông tin:

CÔNG TY LUẬT TRÍ NAM

Điện thoại: 0934.345.7450904.588.557

Email: hanoi@luattrinam.vn

Chúng tôi rất mong được hợp tác với Quý khách hàng trong công việc!

Tham khảo: Dịch vụ luật sư bào chữa