Quy định về chức năng của văn phòng đại diện

Theo Luật Trí Nam, Văn phòng đại diện được thực hiện chức năng văn phòng liên lạc, tìm hiểu thị trường, xúc tiến thúc đẩy cơ hội đầu tư kinh doanh của đơn vị chủ quản trong các lĩnh vực hoạt động kinh doanh.

Quy định về chức năng của văn phòng đại diện được chi tiết tại các văn bản pháp luật sau:

  • Đối với Văn phòng đại diện của Doanh nghiệp Việt Nam sẽ áp dụng theo Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
  • Đối với Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam sẽ áp dụng theo Luật thương mại và các hiệp ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Quy định về giấy phép hoạt động của Văn phòng đại diện

  • Văn phòng đại diện của Doanh nghiệp Việt Nam hoạt động theo Giấy phép hoạt động VPDD do Phòng đăng ký kinh doanh cấp. Giấy phép này đồng thời là giấy chứng nhận mã số thuế của VPDD.
  • Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam hoạt động theo Giấy phép thành lập VPDD thương nhân nước ngoài tại Việt Nam do Sở công thương/  Ban quản lý KCN cấp. Giấy phép này độc lập với giấy chứng nhận mã số thuế của VPDD.

Công ty Luật Trí Nam chia sẻ nhanh một số quy định nổi bật của Văn phòng đại diện để quý khách hàng tham khảo. Chúng tôi nhận thành lập VPDD trọn gói với mức phí chỉ 900.000đ đảm bảo nhanh gọn. Quý khách hàng cần sử dụng dịch vụ hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay.

Tham khảo:

>> Thành lập chi nhánh công ty

>> VPDD thương nhân nước ngoài tại Việt Nam