Doanh nghiệp sản xuất phần mềm được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như thế nào?

Mức ưu đãi thuế TNDN áp dụng cho công ty sản xuất phần mềm

Đối với các dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm phần mềm thuộc danh mục sản phẩm phần mềm và đáp ứng quy trình về sản xuất sản phẩm phần mềm theo quy định của pháp luật, được hưởng thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm, miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo. Cụ thể:

1. Kể từ khi thành lập được áp dụng thuế suất thuế TNDN từ hoạt động sản xuất phần mềm như sau:

  • Từ năm 1 đến năm 4: Doanh nghiệp được miễn thuế TNDN từ hoạt động sản xuất phần mềm.
  • Từ năm 5 đến năm 13 (9 năm tiếp theo): Giảm 50% thuế TNDN với mức thuế ưu đãi là 10%, như vậy doanh nghiệp sản xuát phần mềm chỉ phải nộp 5%  thuế TNDN đối với hoạt động sản xuất phần mềm.
  • Từ năm 14 đến năm 15 (thuế suất 10% trong 15 năm): Áp dụng mức thuế suất 10% đối với khoản thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh phần mềm.

2. Từ năm 16 trờ đi: Nộp thuế TNDN như doanh nghiệp bình thường (Từ năm 2021 trờ đi là 20%)

3. Nếu là doanh nghiệp mua/bán phần mềm thì không được hưởng ưu đãi về thuế TNDN như trên.

Quy định về ưu đãi thuế TNDN cho công ty sản xuất phần mềm

Để hưởng ưu đãi thuế TNDN thì doanh nghiệp CẦN CÓ GIẤY PHÉP CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT PHẦN MỀM. Căn cứ theo điều 19 và điều 20 thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành luật thuế TNDN như sau:

Điều 19. Thuế suất ưu đãi

“1. Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm) áp dụng đối với:

...b) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới thuộc các lĩnh vực: nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; ứng dụng công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển theo quy định của Luật Công nghệ cao; ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; đầu tư mạo hiểm cho phát triển công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên phát triển theo quy định của pháp luật về công nghệ cao; đầu tư xây dựng – kinh doanh cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thống cấp thoát nước; cầu, đường bộ, đường sắt; cảng hàng không, cảng biển, cảng sông; sân bay, nhà ga và công trình cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định; sản xuất sản phẩm phần mềm; sản xuất vật liệu composit, các loại vật liệu xây dựng nhẹ, vật liệu quý hiếm; sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, năng lượng từ việc tiêu hủy chất thải; phát triển công nghệ sinh học.”

Điều 20. Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế

“1. Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với:

a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại khoản 1 Điều 19 Thông tư này...”

Áp dụng ưu đãi thuế được hưởng như thế nào?

Để hưởng ưu đãi thuế TNDN thì doanh nghiệp CẦN CÓ GIẤY PHÉP CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT PHẦN MỀM. Căn cứ theo điều 19 và điều 20 thông tư 78/2014/TT-BTC và theo quy định tại điều 22 thông tư 78/2013/TT-BTC quy định về thủ tục để được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp:

"Doanh nghiệp tự xác định các điều kiện ưu đãi thuế, mức thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ (-) vào thu nhập tính thuế để tự kê khai và tự quyết toán thuế với cơ quan thuế.

Cơ quan thuế khi kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp phải kiểm tra các điều kiện được hưởng ưu đãi thuế, số thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ vào thu nhập chịu thuế theo đúng điều kiện thực tế mà doanh nghiệp đáp ứng được. Trường hợp doanh nghiệp không đảm bảo các điều kiện để áp dụng thuế suất ưu đãi và thời gian miễn thuế, giảm thuế thì cơ quan thuế xử lý truy thu thuế và xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định"

Như vậy, các công ty phần mềm tự tính số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp sau khi được hưởng ưu đãi. Cơ quan thuế sẽ có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác của báo cáo thuế, số thuế công ty bạn phải nộp và xử phạt nếu phát hiện vi phạm. Việc miễn Thuế, ưu đãi thuế cho doanh nghiệp sản xuất phần mềm là có điều kiện. Để doanh nghiệp có thể nhận được ưu đãi, cần hoàn thiện các hồ sơ của Bộ Thông tin & truyền thông cũng như Bộ tài chính. Sau khi được cơ quan nhà nước phê duyệt, doanh nghiệp bắt đầu được hưởng ưu đãi.

Công ty sản xuất phần mềm có được hưởng ưu đãi thuế giá trị gia tăng không?

Theo điều 4 khoản 21 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định về những đối tượng không chịu thuế GTGT có quy định: “Phần mềm máy tính bao gồm sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm theo quy định của pháp luật”

Như vậy sản xuất  phần mềm máy tính và dịch vụ phần mềm thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Tất cả các doanh nghiệp làm dịch vụ phần mềm đều viết hóa đơn GTGT 0% và sẽ không bị thu thuế GTGT cho sản phẩm của mình.

Lưu ý: Để được xác định là đối tượng không chịu thuế GTGT thì cần chứng minh phần mềm bên mình sản xuất theo đúng quy trình.  Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 16/2014/TT-BTTTT ngày 18 tháng 11 năm 2014 quy định về hoạt động sản xuất phần mềm.

Công ty sản xuất phần mềm có được hưởng ưu đãi thuế môn bài không?

Thuế môn bài là loại thuế doanh nghiệp đóng hàng năm, doanh nghiệp sau khi đăng ký kinh doanh phải đóng thuế môn bài ngay trong tháng đăng ký kinh doanh. Theo cách gọi mới thì khoản thuế này được gọi là “Lệ phí môn bài” trong đó:

  • Bậc 1: Vốn đăng ký trên 10 tỷ đồng, mức thuế môn bài của cả năm là 3.000.000 đồng.
  • Bậc 2: Vốn đăng ký 10 tỷ đồng trở xuống, mức thuế Môn bài cả năm là 2.000.000 đồng.
  • Bậc 3: Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác, mức thuế Môn bài cả năm là 1.000.000 đồng.

Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hướng dẫn tại khoản này căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc ghi trong điều lệ hợp tác xã. Trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

Không có quy định riêng cho việc ưu đãi mức thu lệ phí môn bài cho công ty sản xuất phần mềm, nhưng theo nghị định về lệ phí môn bài thì các doanh nghiệp thành lập mới được miễn lệ phí môn bài năm đầu tiên. Đây là ưu đãi chung áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh.

Công ty sản xuất phần mềm là gì mà được ưu đãi thuế

Công ty sản xuất phần mềm là các công ty hoạt động với lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất phần mềm, gia công phần mềm, xuất bản phần mềm,... tức là đăng ký những ngành nghề kinh doanh trong nhóm về phần mềm quy định tại Hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam.

Để được áp dụng ưu đãi thuế như Luật Trí Nam chia sẻ thì lĩnh vực kinh doanh mới chỉ là điều kiện cần để được áp dụng, điều kiện đủ quý vị tham khảo các quy định luật sư đã chia sẻ ở trên để thực hiện đúng và đầy đủ.

Chính sách ưu đãi cho các công ty sản xuất phần mềm là gì?

Hiện nay, nhà nước đang chủ trương thực hiện Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Trong số đó, phần mềm và giải pháp là một trong những vấn đề được chú trọng hàng đầu. Cùng với đó, việc ủng hộ quốc gia khởi nghiệp cũng là yếu tố quan trọng. Vì vậy, cơ chế ưu đãi thuế, miễn thuế cho doanh nghiệp liên quan đến phần mềm cũng được lưu ý hết sức.

Tham khảo: Dịch vụ thành lập công ty tại Hà Nội