Tư vấn khởi kiện tranh chấp tài sản chung khi ly hôn

Trong gần 15 năm triển khai dịch vụ ly hôn cho khách hàng, Luật sư nhận thấy tranh chấp tài sản chung vợ chồng là dạng tranh chấp khó đàm phán, thương lượng nhất bởi:

 1. Nhiều trường hợp người yêu cầu chia tài sản chung không muốn đàm phán để hạn chế gặp vợ chồng hoặc người thân của gia đình bên vợ chồng. Dẫn đến việc khởi kiện để nhờ Tòa án thay mặt giúp đỡ.
 2. Thông thường người góp công nhiều trong việc tạo lập tài sản chung luôn không muốn chia tài sản này cho vợ chồng.
 3. Có trường hợp tài sản chung nhưng khó xác minh thông tin chi tiết để yêu cầu phân chia nên khởi kiện là lựa chọn bắt buộc.

Tại Luật Trí Nam, chúng tôi luôn mong muốn giúp khách hàng giải quyết đơn giản nhất loại tranh chấp này, khởi kiện là phương án cuối cùng vì sẽ rất tốn kém do phải đóng án phí, chi phí định giá tài sản,... Do vậy khi khách hàng đưa ra yêu cầu chúng tôi sẽ trợ giúp tư vấn luôn cho Quý vị để giúp Quý vị có được hướng giải quyết vướng mắc, hoặc thử cố gắng một lần nữa trong việc đàm phán với vợ chồng trước khi phải mới luật sư bảo vệ.

Các thông tin chia sẻ cũng được bảo mật tuyệt đối, đây cũng là cam kết của Luật Trí Nam, đồng thời cũng là quy định ghi nhận chi tiết trong Luật luật sư. Do đó quý vị hãy đừng ngần ngại chia sẻ vướng mắc của mình ngay hôm nay với chúng tôi theo số 0904.588.557.

Hiệu lực của văn bản thỏa thuận tài sản chung vợ chồng đã lập

Ngoại trừ việc thỏa thuận về bất động sản phải công chứng, chứng thực thì vợ chồng được quyền tự thỏa thuận giải quyết tài sản chung khi ly hôn. Cụ thể:

Theo Điều 59 Luật hôn nhân gia đình và Điều 7 Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP quy định: “Vợ chồng khi ly hôn có quyền tự thỏa thuận với nhau về toàn bộ các vấn đề, trong đó có cả việc phân chia tài sản.”

Tòa án được quyền thụ lý giải quyết tài sản chung vợ chồng khi ly hôn khi: (i) Vợ chồng không thỏa thuận được về tài sản chung; (ii) Yêu cầu giải quyết tài sản chung gửi đồng thời với yêu cầu tuyên bố thỏa thuận tài sản chung vợ chồng đã lập trước đó vô hiệu.

Như vậy, Luật Trí Nam đã phân tích cho Quý vị hiểu giá trị của văn bản thỏa thuận tài sản chung vợ chồng đã lập. Không phải trường hợp nào Quý vị khởi kiện yêu cầu chia tài sản chung thì Tòa án cũng thụ lý giải quyết.

Nguyên tắc giải quyết tài sản chung vợ chồng khi ly hôn của Tòa án

Tòa án được quyền thụ lý giải quyết tài sản chung vợ chồng khi ly hôn khi: (i) Vợ chồng không thỏa thuận được về tài sản chung; (ii) Yêu cầu giải quyết tài sản chung gửi đồng thời với yêu cầu tuyên bố thỏa thuận tài sản chung vợ chồng đã lập trước đó vô hiệu.

Khi giải quyết phân chia tài sản chung vợ chồng, 6 (Sáu) guyên tắc Tòa án áp dụng như sau:

1. Trường hợp vợ chồng không thỏa thuận được mà có yêu cầu thì Tòa án phải xem xét, quyết định việc áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận hay theo luật định, tùy từng trường hợp cụ thể mà Tòa án xử lý như sau:

a) Trường hợp không có văn bản thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng hoặc văn bản thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị Tòa án tuyên bố vô hiệu toàn bộ thì áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định để chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn;

b) Trường hợp có văn bản thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng và văn bản này không bị Tòa án tuyên bố vô hiệu toàn bộ thì áp dụng các nội dung của văn bản thỏa thuận để chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn. Đối với những vấn đề không được vợ chồng thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng hoặc bị vô hiệu thì áp dụng các quy định tương ứng tại các khoản 2, 3, 4, 5 Điều 59 và các điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật hôn nhân và gia đình để chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn.

2. Khi giải quyết ly hôn nếu có yêu cầu tuyên bố thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị vô hiệu thì Tòa án xem xét, giải quyết đồng thời với yêu cầu chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn.

3. Khi chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn, Tòa án phải xác định vợ, chồng có quyền, nghĩa vụ về tài sản với người thứ ba hay không để đưa người thứ ba vào tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Trường hợp vợ, chồng có quyền, nghĩa vụ về tài sản với người thứ ba mà họ có yêu cầu giải quyết thì Tòa án phải giải quyết khi chia tài sản chung của vợ chồng. Trường hợp vợ chồng có nghĩa vụ với người thứ ba mà người thứ ba không yêu cầu giải quyết thì Tòa án hướng dẫn họ để giải quyết bằng vụ án khác.

4. Trường hợp áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định để chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn thì tài sản chung của vợ chồng về nguyên tắc được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây để xác định tỷ lệ tài sản mà vợ chồng được chia:

a) “Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng” là tình trạng về năng lực pháp luật, năng lực hành vi, sức khỏe, tài sản, khả năng lao động tạo ra thu nhập sau khi ly hôn của vợ, chồng cũng như của các thành viên khác trong gia đình mà vợ chồng có quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình. Bên gặp khó khăn hơn sau khi ly hôn được chia phần tài sản nhiều hơn so với bên kia hoặc được ưu tiên nhận loại tài sản để bảo đảm duy trì, ổn định cuộc sống của họ nhưng phải phù hợp với hoàn cảnh thực tế của gia đình và của vợ, chồng.

b) “Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung” là sự đóng góp về tài sản riêng, thu nhập, công việc gia đình và lao động của vợ, chồng trong việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Người vợ hoặc chồng ở nhà chăm sóc con, gia đình mà không đi làm được tính là lao động có thu nhập tương đương với thu nhập của chồng hoặc vợ đi làm. Bên có công sức đóng góp nhiều hơn sẽ được chia nhiều hơn.

c) “Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập” là việc chia tài sản chung của vợ chồng phải bảo đảm cho vợ, chồng đang hoạt động nghề nghiệp được tiếp tục hành nghề; cho vợ, chồng đang hoạt động sản xuất, kinh doanh được tiếp tục được sản xuất, kinh doanh để tạo thu nhập và phải thanh toán cho bên kia phần giá trị tài sản chênh lệch. Việc bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và hoạt động nghề nghiệp không được ảnh hưởng đến điều kiện sống tối thiểu của vợ, chồng và con chưa thành niên, con đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự.

Ví dụ: Vợ chồng có tài sản chung là một chiếc ô tô người chồng đang chạy xe taxi trị giá 400 triệu đồng và một cửa hàng tạp hóa người vợ đang kinh doanh trị giá 200 triệu đồng. Khi giải quyết ly hôn và chia tài sản chung, Tòa án phải xem xét giao cửa hàng tạp hóa cho người vợ, giao xe ô tô cho người chồng để họ tiếp tục kinh doanh, tạo thu nhập. Người chồng nhận được phần giá trị tài sản lớn hơn phải thanh toán cho người vợ phần giá trị là 100 triệu đồng.

d) “Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng” là lỗi của vợ hoặc chồng vi phạm quyền, nghĩa vụ về nhân thân, tài sản của vợ chồng dẫn đến ly hôn.

Ví dụ: Trường hợp người chồng có hành vi bạo lực gia đình, không chung thủy hoặc phá tán tài sản thì khi giải quyết ly hôn Tòa án phải xem xét yếu tố lỗi của người chồng khi chia tài sản chung của vợ chồng để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của vợ và con chưa thành niên.

5. Giá trị tài sản chung của vợ chồng, tài sản riêng của vợ, chồng được xác định theo giá thị trường tại thời điểm giải quyết sơ thẩm vụ việc.

6. Khi giải quyết chia tài sản khi ly hôn, Tòa án phải xem xét để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

Ví dụ: Khi chia nhà ở là tài sản chung và là chỗ ở duy nhất của vợ chồng, trong trường hợp không chia được bằng hiện vật thì Tòa án xem xét và quyết định cho người vợ hoặc chồng trực tiếp nuôi con chưa thành niên, con bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự nhận hiện vật và thanh toán giá trị tương ứng với phần tài sản được chia cho người chồng hoặc vợ nếu người vợ hoặc chồng có yêu cầu.

Kinh nghiệm xác định tài sản chung được yêu cầu phân chia khi ly hôn

Khái niệm tài sản chung của vợ chồng được quy định tại Điều 33 Luật hôn nhân gia đình, gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

1. Các khoản thu nhập được coi là tài sản chung

Theo Điều 9, điều 10 Nghị đinh 126/2014/NĐ-CP quy định thu nhập hợp pháp khác của vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân, bao gồm:

 • Khoản tiền thưởng, tiền trúng thưởng xổ số, tiền trợ cấp, trừ khoản trợ cấp, ưu đãi mà vợ, chồng được nhận theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; quyền tài sản khác gắn liền với nhân thân của vợ, chồng.
 • Tài sản mà vợ, chồng được xác lập quyền sở hữu theo quy định của Bộ luật Dân sự đối với vật vô chủ, vật bị chôn giấu, bị chìm đắm, vật bị đánh rơi, bị bỏ quên, gia súc, gia cầm bị thất lạc, vật nuôi dưới nước.
 • Thu nhập hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

2. Các khoản hoa lợi, lợi tức từ tài sản riêng

Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của vợ, chồng, bao gồm:

 • Hoa lợi phát sinh từ tài sản riêng của vợ, chồng là sản vật tự nhiên mà vợ, chồng có được từ tài sản riêng của mình.
 • Lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của vợ, chồng là khoản lợi mà vợ, chồng thu được từ việc khai thác tài sản riêng của mình.

3. Quyền sử dụng đất được tặng cho, thừa kế

 • Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.
 • Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.
 • Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.

Chia sẻ chi tiết của Luật sư Trí Nam nói trên đã giúp Quý vị xác định được tài sản vợ chồng đang tranh chấp của mình có phải tài sản chung hay không và Pháp luật quy định nguyên tắc giải quyết tài sản vợ chồng khi ly hôn như thế nào? Quý khách hàng gặp vướng mắc xin gọi ngay cho Luật sư Trí Nam theo số 0904.588.557. Chúng tôi sẽ giúp bạn giải quyết nhanh, hiệu quả vướng mắc này khi được yêu cầu.