Trường hợp nào được đăng ký kinh doanh tại chung cư?

Căn hộ chung cư là bất động sản được chủ sở hữu sử dụng cho mục đích để ở nên các hoạt động kinh doanh tại đây mà phù hợp với mục đích ở được coi là hợp pháp. Do đó nếu bạn là chủ sở hữu chung cư, bạn được dùng chung cư để đăng ký kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn hạn, nhà trọ. Đây cũng là lý do giải thích việc vì sao nhiều người dùng địa chỉ chung cư để đăng ký hộ kinh doanh cá thể mà vẫn được chấp thuận.

Quy định về cấm dùng địa chỉ chung cư làm trụ sở công ty

Căn cứ khoản 11 Điều 6 Luật nhà ở quy định các hành vi bị cấm khi sử dụng căn hộ chung cư trong đó bao gồm: “Sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở; Sử dụng phần diện tích được kinh doanh trong nhà chung cư theo dự án được phê duyệt vào mục đích kinh doanh vật liệu gây cháy, nổ, kinh doanh dịch vụ gây ô nhiễm môi trường, tiếng ồn hoặc các hoạt động khác làm ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ gia đình, cá nhân trong nhà chung cư theo quy định của Chính phủ.”

Như vậy, không có quy định cấm sử dụng chung cư trong kinh doanh, chỉ có quy định cấm sử dụng chung cư vào các mục đích kinh doanh không phải để ở.

Căn cứ theo Điều 42 Luật doanh nghiệp 2020 “Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).” Đây cũng là lý do vì sao không thể lấy chung cư làm địa chỉ để thành lập công ty.

Kinh doanh tại chung cư bị phạt bao nhiêu tiền?

Thực tế nhiều doanh nghiệp cố tình dùng địa chỉ chung cư để đăng ký kinh doanh hoặc dùng chung cư để kinh doanh nhưng không đăng ký. Việc này dẫn đến doanh nghiệp đối diện với mức phạt vi phạm từ 5 đến 10 triệu đồng theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định 98/2020/NĐ-CP với “hành vi kinh doanh không đúng phạm vi, đối tượng, quy mô, thời hạn, địa bàn, địa điểm hoặc mặt hàng ghi trong giấy phép kinh doanh được cấp”.

Việc xử phạt vi phạm hành chính sẽ đồng thời với quyết định buộc dừng kinh doanh tại chung cư hoặc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để chuyển trụ sở khỏi chung cư đã nói.