Quy định về chế độ làm việc, thời gian làm việc của Tòa án trong thời gian địa phương thực hiện ly xã hội, giãn cách xã hội theo chỉ thị 16/CT-TTg được Hội đồng thẩm phán TAND tối cao hướng dẫn chi tiết trong công văn số 125/TANDTC-VP ngày 11/05/2021, theo đó:

Tòa án trong thời gian cách ly xã hội tạm ngừng xét xử các vụ án, giải quyết các vụ án trừ trương hợp cấp bách. Như vậy:

  1. Tòa án sẽ không nhận giải quyết yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, yêu cầu khởi kiện ly hôn trong khoảng thời gian giãn cách.
  2. Tòa án chỉ tiếp nhận yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời mà khi khởi kiện ly hôn đương sự đề xuất để phòng tránh việc tẩu tán tài sản,...

Người yêu cầu ly hôn sẽ phải chờ đến khi địa phương thông báo kết thúc cách ly xã hội theo chỉ thị 16-TTg mới lên nộp đơn ly hôn cho Tòa án. Việc chuyển phát nhanh hồ sơ ly hôn tới Tòa án trong thời gian cách ly xã hội vừa không được thụ lý giải quyết vừa dễ dẫn đến thất lạc hồ sơ.

Tòa án trong thời gian giãn cách xã hội có chế độ làm việc như sau:

Tổ chức phân loại các vụ án, vụ việc đang phải giải quyết. Trong thời gian này chỉ đưa ra xét xử, giải quyết các vụ án, vụ việc đã hết hoặc sắp hết thời hạn giải quyết (kể cả thời gian gia hạn); vụ việc có liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19; khiếu kiện danh sách cử tri;...

Như vậy người xin ly hôn tại địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội vẫn được nộp đơn ly hôn và được Tòa án thụ lý giải quyết.

Luật Trí Nam thấy rằng việc triển khai thủ tục ly hôn cho thân chủ trong quá trình có dịch covid diễn ra gặp nhiều khó khăn, tuy vậy khi vụ việc được thụ lý thì Tòa án vẫn đảm bảo giải quyết nhanh chóng và kịp thời cho người khởi kiện, bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng cho các đương sự.

Quy định chi tiết tại công văn số 125/TANDTC-VP ngày 11/05/2021

“1. Các Tòa án đặt tại đơn vị hành chính đã có quyết định thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg, thì thực hiện ngay các yêu cầu sau đây:

+ Tạm dừng việc xét xử, giải quyết các vụ án, vụ việc trừ các trường hợp cấp bách phải thực hiện theo yêu cầu của pháp luật (Ví dụ: giải quyết khiếu kiện danh sách cử tri; giải quyết yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp tạm giam;...) nhưng phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch;

+ Công chức, người lao động của Tòa án sử dụng công nghệ thông tin để làm việc tại nhà, trừ các trường hợp cần thiết theo yêu cầu của Thủ trưởng đơn vị. Phân công lãnh đạo đơn vị và công chức trực tại cơ quan để xử lý các công việc cần thiết, cấp bách.

2. Các Tòa án đặt tại đơn vị hành chính đã có quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg, thì thực hiện ngay các yêu cầu sau đây:

+ Tổ chức phân loại các vụ án, vụ việc đang phải giải quyết. Trong thời gian này chỉ đưa ra xét xử, giải quyết các vụ án, vụ việc đã hết hoặc sắp hết thời hạn giải quyết (kể cả thời gian gia hạn); vụ việc có liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19; khiếu kiện danh sách cử tri;...

+ Công chức, người lao động, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng chỉ đến Tòa án làm việc trong những trường hợp thực sự cần thiết; yêu cầu thực hiện nghiêm 5K, giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người trong suốt thời gian làm việc tại Tòa án. Bố trí phòng xét xử trực tuyến nếu có đủ điều kiện.

3. Các Tòa án đặt tại đơn vị hành chính chưa có quyết định phải thực hiện cách ly xã hội, giãn cách xã hội thì thực hiện ngay các yêu cầu sau đây:

+ Tổ chức xét xử, giải quyết các vụ án, vụ việc theo theo quy định, nhưng phải thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch.

+ Đảm bảo công chức, người lao động của các Tòa án đến làm việc tại trụ sở cơ quan, thực hiện nghiêm 5K, trừ các trường hợp đang phải thực hiện cách ly theo yêu cầu phòng, chống dịch.”

Chúc các bạn thành công!