Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh là gì?

Theo nghị định 01/2021/NĐ-CP thuật ngữ chuẩn theo luật của loại giấy phép này là là “Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh”. Trong thực tế do các lần thay đổi Luật doanh nghiệp tên giấy phép bị thay đổi theo nên nhiều người vẫn gọi giấy phép này là Giấy phép kinh doanh hộ cá thể, hoặc Giấy phép kinh doanh hộ gia đình hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể.

Giá trị pháp lý của Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh bao gồm:

 1. Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp cho hộ kinh doanh thành lập và hoạt động theo quy định tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP.
 2. Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp trên cơ sở thông tin trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh do người thành lập hộ kinh doanh tự khai và tự chịu trách nhiệm (Khoản 2 Điều 82 nghị định 01).
 3. Các thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh có giá trị pháp lý kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và hộ kinh doanh có quyền hoạt động kinh doanh kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, trừ trường hợp kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Trường hợp hộ kinh doanh đăng ký ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh sau ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh thì hộ kinh doanh được quyền hoạt động kinh doanh kể từ ngày đăng ký, trừ trường hợp kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (Khoản 3 Điều 82 nghị định 01).

Có nên thành lập hộ kinh doanh cá thể để kinh doanh?

Theo Luật sư Trí Nam chỉ nên lựa chọn đăng ký hộ kinh doanh cá thể khi việc tổ chức kinh doanh của Quý vị thuộc các trường hợp sau:

 1. Thứ nhất, hoạt động kinh doanh mà việc hoạch toán hóa đơn đầu ra và đầu vào không đầy đủ Ví dụ: Kinh doanh mua bán hàng hóa có đầu vào mua từ cá nhân, hộ kinh doanh khác dẫn đến hóa đơn đầu vào không rõ ràng; Kinh doanh online, kinh doanh mà người mua hàng không lấy hóa đơn và không mong muốn lấy hóa đơn,...Khi đó mô hình hộ kinh doanh là phù hợp bởi mô hình này áp dụng theo hình thức thuế khoán.
 2. Thứ hai, người kinh doanh không muốn phải hoạch toán kế toán phức tạp như các loại hình doanh nghiệp hiện nay.

Thực tế, để đưa ra một nhận định là kinh doanh theo mô hình hộ kinh doanh cá thể tốt hay doanh nghiệp tốt là rất khó. Nên các tiêu chí để xác định có nên đăng ký hộ kinh doanh cá thể không cũng là câu trả lời mang tính tương đối. Luật Trí Nam tổng hợp một số đặc điểm mới của mô hình hộ kinh doanh cá thể để khách hàng đang cân nhắc làm giấy phép đăng ký hộ kinh doanh cân nhắc lựa chọn

 • Phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.
 • Được sử dụng lao động không giới hạn số lượng nhưng không được thuê lao động là người nước ngoài.
 • Được triển khai kinh doanh tại nhiều địa điểm nhưng chỉ trong phạm vi một tỉnh.
 • Mỗi cá nhân, hộ gia đình chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh cá thể duy nhất.
 • Thời gian cấp giấy phép đăng ký kinh doanh hộ cá thể là 03 - 05 ngày làm việc.

Hiện công ty Luật Trí Nam nhận dịch vụ làm giấy phép kinh doanh hộ cá thể tại Hà Nội với chi phí trọn gói chỉ từ 1.000.000đ tùy từng quận, huyện. Chúng tôi nhận giải quyết nhanh thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể chỉ 1 đến 2 ngày nếu khách hàng cần gấp.

Thủ tục làm giấy phép kinh doanh hộ cá thể bao gồm:

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ gồm:
 1. CMND/CCCD/hộ chiếu của chủ hộ kinh doanh và các thành viên hộ gia đình tham gia góp vốn đăng ký HKD cá thể;
 2. Hợp đồng thuê nhà/mượn nhà/giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện

Nộp giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh cá thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận/huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh (kèm bản sao giấy CMND/CCCD/hộ chiếu của chủ hộ kinh doanh (người đại diện đứng tên trên giấy phép); Nội dung giấy đề nghị đăng ký HKD cá thể bao gồm:

 1. Tên hộ kinh doanh, địa chỉ chi tiết địa điểm kinh doanh;
 2. Ngành, nghề kinh doanh: Những ngành, nghề yêu cầu chứng chỉ hành nghề, vốn pháp định thì phải bổ sung bản sao chứng chỉ hành nghề hoặc giấy chứng nhận vốn pháp định do cơ quan nhà nước cấp quận/huyện cấp.
 3. Vốn điều lệ;
 4. Họ, tên, số và ngày cấp CMND/CCCD/hộ chiếu, địa chỉ nơi cư trú và chữ ký của cá nhân hoặc đại diện các thành viên hộ gia đình.
 • Bước 3. Nhận giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cá thể

Trong 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

 1. Hồ sơ hợp lệ theo quy định các biểu mẫu;
 2. Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;
 3. Tên hộ kinh doanh đăng ký phù hợp quy định;
 4. Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người đăng ký hộ kinh doanh cá thể.

Điều kiện đăng ký giấy phép kinh doanh hộ cá thể

 • Hồ sơ đăng ký giấy phép kinh doanh hộ cá thể sẽ được chấp thuận nếu có đủ các điều kiện sau đây:
 1. Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;
 2. Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;
 3. Địa chỉ hộ kinh doanh rõ ràng và chủ hộ chứng minh được quyền sử dụng hợp pháp trong hồ sơ.
 4. Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.
 • Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.
 • Nếu sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký HKD mà không nhận được giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký HKD thì người đăng ký hộ kinh doanh có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
 • Định kỳ vào tuần thứ nhất hàng tháng, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi danh sách HKD đã đăng ký tháng trước cho cơ quan thuế cùng cấp, Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý ngành kinh tế - kỹ thuật cấp tỉnh.

Kinh nghiệm kinh doanh theo mô hình hộ kinh doanh cá thể

Dựa trên kinh nghiệm đăng ký hộ kinh doanh cá thể cho hàng ngàn khách hàng Luật Trí Nam chia sẻ 7 điều cần lưu ý sau:

✔  Lưu ý về đối tượng được đăng ký

 • Đối tượng được quyền đăng ký HKD có thể là cá nhân hoặc hộ gia đình. Cụ thể, một công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự thì có quyền được đứng tên trên giấy phép HKD của mình. Hoặc các thành viên trong một gia đình, nhóm bạn... muốn cùng kinh doanh thì cũng có thể đăng ký thành lập HKD. Khi đó, người đứng tên trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sẽ là người đại diện cho những người tham gia.
 • Một người chỉ đứng tên duy nhất một HKD, xét trên phạm vi cả nước. Nếu người này đã có HKD, mặc dù không kinh doanh từ rất lâu rồi nhưng HKD này vẫn chưa tiến hành giải thể thì người này không thể đứng tên trên HKD mới (muốn đăng ký HKD mới phải giải thể HKD cũ).

✔  Lưu ý về cách đặt tên hộ kinh doanh

Cũng giống như thành lập doanh nghiệp, HKD cũng bắt buộc có tên riêng. Tên này đảm bảo các điều sau:

 • Đảm bảo 2 thành tố "Hộ kinh doanh + Tên riêng của hộ kinh doanh".
 • Tên không bao gồm những cụm từ gây nhầm lẫn với loại hình doanh nghiệp: Không được thêm các thành tố “công ty”, “doanh nghiệp”; tên riêng của HKD không được trùng với tên riêng của những HKD khác trong phạm vi quận (huyện).
 • Không sử dụng tiếng anh để đặt tên cho HKD. Nếu sử dụng phải đảm bảo giữa các ký tự có dấu chấm đi kèm. Ví dụ: Hộ kinh doanh A.2.Z

Thực tế, đối với các cửa hàng buôn bán tự phát (chưa thông qua việc đăng ký HKD) khi thực hiện thủ tục đăng ký HKD thì tên cửa hàng cũ có thể phải thay đổi hoặc không. Thay đổi trong trường hợp tên cửa hàng đã được một HKD khác đăng ký trước và ngược lại, nếu tên cửa hàng chưa có HKD nào đăng ký thì bạn vẫn được quyền đăng ký tên đó. Để chắc chắn tên HKD của mình có được chấp thuận không thì khi nộp hồ sơ lên UBND quận/huyện sẽ rõ.

✔  Lưu ý về địa điểm đăng ký kinh doanh

 • Hộ kinh doanh cá thể hiện tại được đăng ký nhiều địa điểm kinh doanh, chủ hộ kinh doanh phải lựa chọn một trong các địa điểm để đăng ký làm trụ sở chính của hộ kinh doanh. Trường hợp địa chỉ này là nhà thuê hoặc mượn thì cần xác minh rõ tại địa chỉ này từ trước đến nay đã có ai thành lập HKD ở đây chưa? Nếu có thì họ đã giải thể HKD này chưa? Để xác minh được điều này, cần yêu cầu chủ nhà lên UBND quận/huyện để hỏi. Trường hợp có HKD mà chưa giải thể thì chủ nhà có thể lên UBND quận yêu cầu giải thể HKD này với lý do chủ HKD đã bỏ đi và không còn hoạt động ở đây nữa.
 • Địa chỉ đăng ký HKD tuyệt đối không được là chung cư (trừ trường hợp hộ kinh doanh với mục đích cho thuê nhà để ở).
 • Địa chỉ đang nằm trong khu quy hoạch của nhà nước thì không được thành lập HKD.
 • Đối với một số ngành đặc biệt sẽ có các yêu cầu thêm sau: Trường hợp đặc biệt hơn là khi thành lập hộ kinh doanh trong chợ, chợ này ở khu vực quận/huyện này có thể thành lập được nhưng ở khu vực quận/huyện kia thì không. Hay mặt hàng này đăng ký ở sạp này được nhưng ở sạp khác thì không. Những điều này tùy thuộc vào đặc trưng cũng như cách bố trí của từng khu chợ.

✔  Lưu ý về vốn điều lệ khi đăng ký hộ kinh doanh cá thể

 1. Hiện nay luật không quy định số vốn tối thiểu hay tối đa đối với HKD. Do vậy, đăng ký số vốn bao nhiêu là tùy thuộc khả năng của mỗi người và quy mô, ngành nghề người đăng ký hướng đến. Tuy nhiên cần lưu ý: Việc chịu trách nhiệm về rủi ro của HKD là chịu trách nhiệm vô hạn (chịu trách nhiệm trên tất cả tài sản có được). Nên khi quyết định đăng ký HKD thì cần phải cân nhắc về tính rủi ro sau này. Nếu việc kinh doanh không thuận lợi, bạn phải chịu trách nhiệm trên tất cả tài sản mình có chứ không chỉ là chịu trách nhiệm trên số vốn bạn đăng ký.
 2. Ngoài ra, HKD cũng nên đăng ký vốn thấp, không nên đăng ký vốn cao vì cơ quan thuế sẽ dựa vào 3 điều kiện sau để áp mức thuế khoán hàng tháng cho HKD:
 • Địa điểm kinh doanh này thuộc khu sầm uất, có địa thế thuận lợi, mặt tiền hay trong hẻm.
 • Mặt hàng của HKD này thuộc diện có khả năng tiêu thụ tốt hay không.
 • Bạn có thể xem thêm về các loại thuế và cách tính thuế cho hộ kinh doanh cá thể, thường phụ thuộc vào doanh thu hàng năm chứ không có một mức cố định.

✔  Lưu ý về ngành nghề đăng ký kinh doanh

HKD muốn kinh doanh ngành nào thì thể hiện trên tờ khai đăng ký, cơ quan đăng ký sẽ hướng dẫn cách thể hiện sao cho hợp lý nhất có thể.

Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh hộ cá thể

Đăng ký kinh doanh hộ cá thể là lựa chọn ưu việt cho cá nhân kinh doanh không muốn hoạch toán kế toán như doanh nghệp, nó đặc biệt phù hợp với kinh doanh online và kinh doanh đa lĩnh vực nhưng không xác định vị trí địa điểm kinh doanh cố định.

Khách hàng thuê dịch vụ làm giấy phép hộ kinh doanh cá thể được Luật Trí Nam tư vấn hỗ trợ đầy đủ và chi tiết để công việc được thực hiện nhanh và đơn giản nhất. Quý vị hãy liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây

CÔNG TY LUẬT TRÍ NAM

Điện thoại: 0934.345.755 - 0934.345.745

Email: hanoi@luattrinam.vn

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 227 đường Nguyễn Ngọc Nại, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.