Góp vốn mở công ty gồm những khoản tiền sau:

  • Tiền góp vốn điều lệ thành lập công ty

Đây là khoản tiên phải nộp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày công ty được cấp GCN đăng ký doanh nghiệp. Vậy số vốn điều lệ tối thiểu phải đăng ký khi thành lập công ty là bao nhiêu?

  • Tiền chi phí đăng ký thành lập công ty

Chi phí đăng ký thành lập công ty gồm lệ phí đóng khi đăng ký thành lập công ty và các khoản phí phải trả để làm biển công ty, mua chữ ký số, đăng ký hóa đơn điện tử, đăng ký tài khoản ngân hàng, và các chi phí khác.

  • Tiền chi phí trước thời điểm đăng ký thành lập công ty

Khoản phí này không có định, ví dụ công ty có đặt cọc tiền thuê nhà xưởng, thuê đất, thuê văn phòng thì chi phí này được coi là chi phí hợp lý dù nó được chi trả trước thời điểm tư cách pháp nhân được xác lập. Khoản chi này của các thành viên, cổ đông công ty có được trừ vào khoản tiền góp vốn điều lệ cần đóng không?

Tham khảo các phân tích của Luật Trí Nam, bạn thấy rằng với mỗi khoản tiền chi cho công ty rất nhiều và mỗi khoản chi đều có những quy định buộc phải chấp hành để được tính vào chi phí cho công ty sau khi thành lập.

Luật Trí Nam - Tư vấn thành lập công ty uy tín!

Thành lập công ty cần bao nhiêu vốn?

Luật doanh nghiệp không quy định mức vốn điều lệ tối thiểu đối với từng loại hình công ty. Theo đó, tùy vào khả năng kinh tế của thành viên công ty và mục đích hoạt động của công ty, mức vốn điều lệ được quyết định cụ thể.

Ví dụ: Thành lập công ty TNHH cần bao nhiêu vốn sẽ được căn cứ theo quy mô kinh doanh của thành viên công ty. Công ty đăng ký vốn điều lệ 10.000.000đ vẫn được Phòng đăng ký kinh doanh chấp thuận, không có quy định mức vốn điều lệ tối thiểu áp dụng cho thành lập công ty TNHH thấp hơn thành lập công ty cổ phần.

Khi quyết định thành lập công ty, theo Luật Trí Nam các thành viên công ty nên xác định vốn điều lệ dựa trên các cơ sở sau:

  • Năng lực tài chính và kế hoạch góp vốn của từng thành viên góp vốn;
  • Phạm vi, quy mô hoạt động của công ty hoặc yêu cầu về quy mô công ty mà các thành viên mong muốn.
  • Chi phí hoạt động thực tế của công ty sau khi thành lập.
  • Thời hạn góp đủ vốn điều lệ của công ty theo quy định.

Ví dụ: Công ty Việt Nam có thời hạn góp đủ vốn là 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Nhưng công ty vốn đầu tư nước ngoài thì khác.

Hình thức góp vốn công ty được pháp luật cho phép

Khi đăng ký thành lập công ty, thành viên có thể góp vốn bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản.

  • Đối với hình thức góp vốn bằng tiền mặt, thành viên có thể thực hiện góp trực tiếp bằng tiền mặt hoặc qua phương thức chuyển khoản vào tài khoản của công ty (sau khi công ty đăng ký tài khoản tại các ngân hàng thương mại).
  • Đối với hình thức góp vốn bằng tài sản, thành viên công ty phải tiến hành thủ tục góp vốn bằng tài sản vào công ty theo quy định của pháp luật.
  • Doanh nghiệp có bất kỳ thay đổi nào về vốn điều lệ trong quá trình hoạt động như tăng vốn điều lệ, giảm vốn điều lệ, Công ty phải thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký doanh nghiệp.

Không thực hiện hiện nghĩa vụ góp vốn theo cam kết

Khi thành viên, cổ đông công ty không thực hiện nghĩa vụ góp vốn vào công ty theo số vốn góp đăng ký, loại tài sản góp vốn đăng ký và thời hạn góp vốn được pháp luật quy định thì công ty phải có kế hoạch thông báo cho Phòng đăng ký kinh doanh về kế hoạch khắc phục vấn đề này. Luật doanh nghiệp quy định thành viên, cổ đông không góp vốn đúng thời hạn thì không còn là thành viên, cổ đông công ty nữa.

Trên đây là những hướng dẫn của Luật Trí Nam liên quan đến tiền vốn thành lập công ty. Chúng tôi chuyên dịch vụ thành lập công ty uy tín sẵn sàng hỗ trợ giải đáp cho quý vị những thông tin cần thiết và triển khai thành lập công ty trọn gói khi được yêu cầu. Thông tin liên hệ chúng tôi:

CÔNG TY LUẬT TRÍ NAM

Điện thoại: 0934.345.755 - 0934.345.745

Email: hanoi@luattrinam.vn

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 227 đường Nguyễn Ngọc Nại, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.