Tư vấn thành lập công ty 0934.345.755

Vậy, vốn pháp định là gì?

Vốn pháp định là mức vốn công ty phải đảm bảo duy trì tổng nguồn vốn lớn hơn mức vốn này khi kinh doanh ngành nghề pháp luật yêu cầu cần có vốn pháp định.

Vốn pháp định có đặc điểm sau:

  1. Mỗi ngành nghề kinh doanh pháp luật quy định cụ thể có hay không có vốn pháp định và mức vốn pháp định cụ thể.
  2. Vốn pháp định được quy định nhằm giúp đảm bảo cho khách hàng sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề có rủi ro cao.
  3. Doanh nghiệp phải đăng ký tổng vốn đầu tư, vốn điều lệ bằng hoặc cao hơn vốn pháp định.

Danh sách ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định

Tải: Danh sách ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định

 

Chứng minh vốn pháp định khi thành lập doanh nghiệp

Chủ doanh nghiệp không phải xuất trình tài liệu về năng lực tài chính chứng minh có số vốn góp cao hơn vốn pháp định tại thời điểm thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp. Đây chính là điểm mới quan trọng mà từ Luật doanh nghiệp 2014 đã áp dụng sau đó được kế thừa cho Luật doanh nghiệp 2020.

Tham khảo:

+ Vốn điều lệ và vốn pháp định

+ Dịch vụ thành lập công ty trọn gói

+ Thành lập công ty vốn nước ngoài