Đăng ký địa điểm kinh doanh 800.000đ

Địa điểm kinh doanh khác tỉnh là gì?

Địa điểm kinh doanh khác tỉnh là địa điểm triển khai một phần chức năng kinh doanh của doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp. Theo đó:

  • Địa điểm kinh doanh khác tỉnh nhưng trực thuộc hoạt động của một chi nhánh thì thực hiện việc hoạch toán thuế theo chi nhánh quản lý.
  • Địa điểm kinh doanh khác tỉnh không trực thuộc hoạt động của một chi nhánh thì phải thực hiện nghĩa vụ đăng ký mã số thuế để hoạch toán thuế theo quy định.

Quy định cho phép mở địa điểm kinh doanh khác tỉnh mà không cần trực thuộc chi nhánh được áp dụng từ 15/10/2018 và quy định này cũng được Luật doanh nghiệp 2020 ghi nhận chi tiết.

Mã số địa điểm kinh doanh có đồng thời là mã số thuế?

Mã số của địa điểm kinh doanh là mã số gồm 5 chữ số được cấp theo số thứ tự từ 00001 đến 99999. Mã số này không phải là mã số thuế của địa điểm kinh doanh, nó có tác dụng quản lý số lượng đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia và tổng cục thuế.

Mã số thuế của địa điểm kinh doanh khác tỉnh là mã số thuế phụ nên cũng bao gồm 13 số theo quy định.

Thủ tục đăng ký mã số thuế cho địa điểm kinh doanh như thế nào?

Các bước đăng ký mã số thuế cho địa điểm kinh doanh khác tỉnh như sau:

  • Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký cấp mã số thuế trong vòng 10 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh từ Phòng đăng ký kinh doanh.
  • Bước 2: Trong vòng 03 ngày cơ quan quản lý thuế sẽ giải quyết hồ sơ đăng ký mã số thuế của địa điểm kinh doanh, nếu hồ sơ chưa hợp lệ doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ.
  • Bước 3: Nhận thông báo thuế ghi nhận thông tin mã số thuế của địa điểm kinh doanh từ cơ quan giải quyết thủ tục đăng ký thuế.

Thực tiễn triển khai thủ tục đăng ký mã số thuế cho địa điểm kinh doanh thì nhiều hồ sơ đăng ký thuế không đủ điều kiện cấp mã số thuế theo quy định, khi đó cơ quan thuế gửi Thông báo không chấp nhận hồ sơ đăng ký cho người nộp thuế. Doanh nghiệp trường hợp này cần khẩn trương rà soát lý do việc hồ sơ bị từ chối để phòng tránh việc bị xử phạt lỗi không thực hiện thủ tục đăng ký thuế theo quy định.

Hồ sơ đăng ký thuế của địa điểm kinh doanh gồm những tài liệu sau:

  1. Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 01-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC;
  2. Bảng kê địa điểm kinh doanh mẫu số BK03-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC;
  3. Giấy ủy quyền cho người đại diện thực hiện thủ tục.
  4. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của địa điểm kinh doanh.

Tư vấn mở địa điểm kinh doanh khác tỉnh

Luật Trí Nam chuyên dịch vụ đăng ký địa điểm kinh doanh khác tỉnh cho doanh nghiệp trong và ngoài nước. Chúng tôi đảm bảo tư vấn đầy đủ và chi tiết các quy định pháp luật cho khách hàng kèm theo phương thức triển khai công việc chuyên nghiệp chắc chắn sẽ nhận được sự hài lòng từ khách hàng tin dùng dịch vụ.

Thông tin liên hệ dịch vụ xin gọi

CÔNG TY LUẬT TRÍ NAM

Điện thoại: 0934.345.755 - 0934.345.745

Email: hanoi@luattrinam.vn

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 227 đường Nguyễn Ngọc Nại, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.