Mẫu đơn xin gia hạn nộp thuế mới nhất

Quy định về gia hạn nộp thuế luôn được cơ quan quản lý nhà nước ghi nhận mẫu đơn xin gia hạn nộp thuế được sử dụng để đáp ứng việc kiểm soát thông tin kê khai của người nộp thuế. Thực hiện việc xin gia hạn nộp tiền thuế GTGT, TNDN, TNCN, tiền thuê đất năm 2023 người nộp thuế sử dụng mẫu Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất ban hành theo nghị định 12/2023/NĐ-CP. Theo đó:

 • Người nộp thuế lập giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất lần đầu trong đó ghi nhận rõ loại thuế xin gia hạn là thuế GTGT, TNDN hay TNCN hay xin gia hạn tiền thuê đất.
 • Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất chỉ gửi 01 lần cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp cho cho toàn bộ số thuế, tiền thuê đất phát sinh trong các kỳ tính thuế được gia hạn. Phương thức nộp người nộp thuế lựa chọn như sau:
 1. Người nộp thuế nộp theo phương thức điện tử gửi tới Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.
 2. Người nộp thuế nộp trực tiếp tới cơ quan thuế hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính.
 • Trường hợp cần điêu chỉnh, bổ sung thì mẫu giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất có ghi nhận loại tờ khai là lần đầu hay bổ sung nhưng thực tiễn người nộp thuế phải làm công việc xin khai nộp bổ sung sau đó mới được nộp lại giấy đề nghị mới.

Tải: Mẫu giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất

 

Các loại thuế được gia hạn nộp năm 2023 gồm

 1. Thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp, tổ chức
 2. Thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp, tổ chức
 3. Thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh
 4. Tiền thuê đất (kê chi tiết địa chỉ từng khu đất thuê thuộc đối tượng gia hạn tiền thuê đất)
 • Khu đất 1 theo Quyết định/Hợp đồng số...., ngày.../.../...
 • Khu đất 2 theo Quyết định/Hợp đồng số...., ngày.../.../...

Trên đây là các chia sẻ của Luật Trí Nam về giấy đề nghị gia hạn nộp thuế GTGT, TNDN, TNCN năm 2023. Hy vọng các chia sẻ sẽ hữu ích cho quý khách hàng trong việc tham khảo và áp dụng pháp luật.

Tham khảo

+ Thủ tục gia hạn nộp thuế GTGT, TNDN, TNCN

+ Thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyền

+ Dịch vụ luật sư doanh nghiệp