Tải: Mẫu đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn

Mẫu yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn có nội dung gì?

Đơn xin thuận tình ly hôn hay Đơn xin ly hôn đồng thuận là đơn yêu cầu Tòa án công nhận vợ chồng thuận tình ly hôn và thỏa thuận của vợ chồng về quyền nuôi con, phân chia tài sản chung. Nội dung cần có trong đơn bao gồm:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày      tháng     năm 20...

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN

QUYỀN TRỰC TIẾP NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN

Kính gửi: TOÀ ÁN NHÂN DÂN .....

1. Họ và tên người yêu cầu: ... Sinh năm 

Hộ khẩu thường trú:

Nơi cư trú hiện tại

Nơi làm việc

Số điện thoại: ... ; Số Fax

2. Họ và tên người cùng yêu cầu:             Sinh năm 

Hộ khẩu thường trú:

Nơi cư trú hiện tại

Nơi làm việc

Số điện thoại:                                      ; Số Fax

Đăng ký kết hôn ngày        tháng        năm

Tại

Sau khi cưới vợ chồng chung sống đến ... thì có mâu thuẫn

Nguyên nhân

Nay nguyện vọng của chúng tôi đề nghị Tòa án nhân dân .......

Yêu cầu Tòa án công nhận sự tự nguyện thỏa thuận của chúng tôi:

* Về con chung: Chúng tôi có ... con chung:

1/ Tên là: ... Sinh ngày:

2/ Tên là: ... Sinh ngày:

Chúng tôi đã thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con chung và mức cấp dưỡng nuôi con hàng tháng như sau:

Thu nhập bình quân của vợ:

Thu nhập bình quân của chồng:

* Về tài sản chung vợ chồng có những tài sản sau: (Khai rõ từng tài sản, giá trị)

Chúng tôi đã tự nguyện thỏa thuận phân chia tài sản chung như sau:

* Về nhà ở chung của vợ chồng gồm có: (Khai rõ cụ thể nguồn gốc, quá trình sử dụng, nêu rõ giá trị từng nhà, đất)

Chúng tôi đã tự nguyện thỏa thuận phân chia về nhà ở chung (Bất động sản) khi ly hôn như sau:

* Về nợ chung: Chúng tôi đã tự nguyện thỏa thuận như sau:

* Về án phí lệ phí: Chúng tôi thỏa thuận

Người làm đơn yêu cầu

Người vợ                  Người chồng

Tham khảo: Lý do xin ly hôn hợp pháp

Đơn xin thuận tình ly hôn có nhất thiết phải đủ chữ ký của cả hai vợ chồng?

Bản chất là đồng thuận ly hôn nên Đơn xin thuận tình ly hôn phải có đủ chữ ký của hai vợ chồng vào đơn, việc thiếu chữ ký một bên tuy có thể bổ sung thêm nhưng nó không phản ánh được sự thống nhất của vợ chồng về đề nghị Tòa án giải quyết cho ly hôn. Vì vậy, Tòa án sẽ yêu cầu người nộp hồ sơ bổ sung tài liệu cho đến khi đầy đủ trước khi thụ lý giải quyết yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn nếu đơn xin thuận tình ly hôn chỉ có chữ ký của một người.

Đơn xin thuận tình ly hôn có phải xin xác nhận của UBND không?

Mẫu đơn thuận tình ly hôn bán tại Tòa án đều đính kèm giấy xác nhận lý do ly hôn yêu cầu người nộp hồ sơ phải xin xác nhận của UBND trước khi khai nộp. Vì vậy, khi chuẩn bị hồ sơ xin thuận tình ly hôn bạn cần lưu ý vấn đề này, tránh trường hợp hồ sơ bị Tòa án từ chối giải quyết.

Đơn xin thuận tình ly hôn không yêu cầu chia tài sản chung được không?

Nội dung yêu cầu Tòa án công nhận trong quyết định giải quyết ly hôn do vợ chồng tự quyết định. Đối với việc phân chia tài sản chung thì vợ chồng có thể tự thỏa thuận phân chia, không nhất thiết phải yêu cầu Tòa án ghi nhận vào quyết định giải quyết cho ly hôn. Vì vậy đơn xin thuận tình ly hôn có thể không yêu cầu chia tài sản chung vợ chồng bạn nhé.

Tham khảo: Quy trình xin thuận tình ly hôn nhanh

Hồ sơ thuận tình ly hôn cần tài liệu gì ngoài đơn ly hôn?

Thủ tục thuận tình ly hôn yêu cầu các tài liệu cơ bản sau:

  1. Đơn xin thuận tình ly hôn có đủ chữ ký của vợ chồng.
  2. Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kết hôn.
  3. Bản sao công chứng CMTND của vợ chồng.
  4. Bản sao công chứng sổ hộ khẩu của vợ chồng.
  5. Bản sao giấy khai sinh của con.
  6. Đối với yêu cầu ghi nhận thỏa thuận của vợ chồng về tài sản khi thuận tình ly hôn bạn sẽ phải cung cấp bản sao công chứng giấy tờ chứng minh quyền sở hữu đồng thời đóng phí thẩm định tài sản nói trên.
  7. Đối với yêu cầu công nhận thỏa thuận quyền trực tiếp nuôi con trên 7 tuổi sẽ cần đơn trình bày nguyện vọng của con về việc mong muốn ở với ai.

Trên đây là hướng dẫn của Luật Trí Nam về mẫu đơn xin thuận tình ly hôn theo quy định hiện hành. Chúc các bạn thành công!

Tham khảo: Dịch vụ tư vấn ly hôn trọn gói