Quyền yêu cầu tạm dừng việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Chủ sở hữu đất, tài sản trên đất khi phát hiện việc sang tên sổ đỏ, đăng ký biến động đất đai ảnh hưởng đến việc giải quyết tranh chấp hoặc ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của mình thì được đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền bảo vệ bằng việc ngăn chặn chuyển nhượng quyền sử dụng đất

“Điều 164 Bộ luật tố tụng dân sự 2015:

Biện pháp bảo vệ quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản

 1. Chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản có quyền tự bảo vệ, ngăn chặn bất kỳ người nào có hành vi xâm phạm quyền của mình bằng những biện pháp không trái với quy định của pháp luật.
 2. Chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản có quyền yêu cầu Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác buộc người có hành vi xâm phạm quyền phải trả lại tài sản, chấm dứt hành vi cản trở trái pháp luật việc thực hiện quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại.”

Mẫu đơn đề nghị ngăn chặn chuyển nhượng quyền sử dụng đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
(V/v: Không thực hiện thủ tục đăng ký sang tên, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất)

Kính gửi:      - Văn phòng đăng ký nhà và đất Quận .....

Tên tôi là: ... , Sinh năm

CMTND số

Địa chỉ

Tôi làm đơn này kính đề nghị Văn phòng đăng ký nhà đất Quận … không thủ tục đăng ký sang tên, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất đối với thửa đất có thông tin sau:

Thửa đất số:        Tờ bản đồ:

Địa chỉ thửa đất

GCN quyền sử dụng đất số: ….

1. Lý do xin đề nghị Văn phòng đăng ký nhà đất Quận … không thủ tục đăng ký sang tên, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất:

..............

2. Cam kết của người viết đơn:

- Tôi cam kết nội dung trình bày là đúng, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

- Tôi cam kết sẽ bổ sung tài liệu liên quan đến việc giải quyết tranh chấp như nội dung tôi đã trình bày tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian sớm nhất.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.

......, ngày  ..... tháng ..... năm 20 ...

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Tải: Đơn đề nghị ngăn chặn chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Thẩm quyền ngăn chặn chuyển nhượng quyền sử dụng đất

 • Văn phòng đăng ký đất đai

Văn phòng đăng ký đất đai có các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

 1. Thực hiện việc đăng ký đất được Nhà nước giao quản lý, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 2. Thực hiện việc cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận).
 3. Thực hiện việc đăng ký biến động đối với đất được Nhà nước giao quản lý, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

(Khoản 4 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, Điều 1, 2 Thông tư liên tịch 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC)

Với thẩm quyền trên thì đây là cơ quan đầu tiên có thể áp dụng biện pháp ngăn chặn là dừng hoặc tạm dừng cho thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ, đăng ký biến động đất đai.

 • Tòa án nhân dân nơi có đất

Ngăn chặn chuyển nhượng quyền sử dụng đất là biện pháp khẩn cấp tạm thời được TAND áp dụng theo đề nghị của người khởi kiện căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Điều 111 và Khoản 7, Khoản 8, Điều 114 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015,

Điều 111. Quyền yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

“2. Trong trường hợp do tình thế khẩn cấp, cần phải bảo vệ ngay chứng cứ, ngăn chặn hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu Tòa án có thẩm quyền ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại Điều 114 của Bộ luật này đồng thời với việc nộp đơn khởi kiện cho Tòa án đó.”

Điều 114. Các biện pháp khẩn cấp tạm thời

“7. Cấm chuyển dịch quyền về tài sản đối với tài sản đang tranh chấp.

8. Cấm thay đổi hiện trạng tài sản đang tranh chấp.”

Quy trình đề nghị ngăn chặn chuyển nhượng quyền sử dụng đất

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đề nghị ngăn chặn chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bao gồm:
 1. Đơn đề nghị ngăn chặn chuyển nhượng quyền sử dụng đất;
 2. Bảo sao công chứng CMTND/ CCCD/ Hộ chiếu của người làm đơn;
 3. Bản sao GCN quyền sử dụng đất đề nghị ngăn chặn,
 • Bước 2: Nộp hồ sơ cho cơ quan thụ lý hồ sơ đăng ký sang tên quyền sử dụng đất

Ví dụ: Hồ sơ sang tên sổ đỏ được nộp tại Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Thái Bình, thì bạn nộp hồ sơ tại cơ quan này.

 • Bước 3: Nộp đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời cho Tòa án để được áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

Lưu ý: Văn phòng đăng ký đất đai khi nhận đơn đề nghị ngăn chặn sẽ yêu cầu người có đơn đề nghị ngăn chặn giao dịch, trong thời hạn 30 ngày phải xuất trình thêm các giấy tờ xác định việc Tòa án đang thụ lý, giải quyết tranh chấp liên quan đến thửa đất đang đăng ký chuyển quyền, như: Bản sao biên lai thu tiền tạm ứng án phí, thông báo về việc thụ lý vụ án, quyết định của Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời cấm chuyển dịch QSDĐ đang tranh chấp.

Tư vấn giải quyết tranh chấp mua bán đất

Luật Trí Nam chuyên tư vấn giải quyết tranh chấp về mua bán nhà đất uy tín tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Chúng tôi chia sẻ thủ tục đề nghị ngăn chặn chuyển nhượng quyền sử dụng đất để Quý khách hàng tham khảo, thủ tục này chỉ là biện pháp tạm thời chưa giải quyết được triệt để tranh chấp Quý vị gặp phải. Do vậy khi cần trợ giúp của Luật sư Quý vị hãy liên hệ công ty Luật Trí Nam ngay hôm nay để được tư vấn.

Tham khảo:

+ Dịch vụ luật sư

+ Thủ tục sang tên sổ đỏ