Thuế môn bài của địa điểm kinh doanh

1. Theo Điều 2, Nghị định 139/2016/NĐ-CP và Khoản 1, Điều 1, Thông tư 65/2020/TT-BTC, đối tượng nộp lệ phí môn bài bao gồm các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ:

 • Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Các tổ chức được thành lập theo quy định của hợp tác xã.
 • Các đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức kinh tế thuộc tổ chức chính trị hoặc tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.
 • Các tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 • Chi nhánh hoặc văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của các đối tượng nêu trên.
 • Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

2. Các đối tượng được miễn phí môn bài bao gồm:

 1. Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không có địa điểm kinh doanh cố định, không thường xuyên.
 2. Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu trở xuống.
 3. Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc hộ gia đình làm công việc sản xuất muối.
 4. Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và các dịch vụ hậu cần của nghề cá.
 5. Hợp tác xã, liên hiệp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.
 6. Điểm bưu điện văn hóa xã, cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử).
 7. Quỹ tín dụng nhân dân, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân thuộc miền núi.
 8. Miễn lệ phí môn bài cho các đối tượng trong năm đầu thành lập (từ 1/1/ - 31/12) đối với:
 • Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới).
 •  Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 • Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh cũng được miễn lệ phí môn bài.
 • Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.
 • Cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập.

Như vậy địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp được thành lập theo Luật doanh nghiệp năm 2020 là đối tượng phải nộp lệ phí môn bài.

Mức đóng thuế môn bài cho địa điểm kinh doanh

 • Theo khoản 1 Điều 4 nghị định 139/2016/NĐ- CP và khoản 1 Điều 4 thông tư 302/2016/TT- BTC, mức thu lệ phí môn bài đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh là 01 triệu đồng/ năm, tiểu mục nộp tiền là 2864
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thuộc trường hợp không được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh được thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm; nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài cho địa điểm kinh doanh

Thời hạn khai lệ phí môn bài cho địa điểm kinh doanh được quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 22/2020/NĐ-CP) như sau: Địa điểm kinh doanh mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc là mới thành lập phải thực hiện khai lệ phí môn bài và nộp Tờ khai đến cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 30/1 của năm sau năm mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập.

Thời hạn nộp tiền lệ phí môn bài

Thời hạn nộp tiền lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 hàng năm

Hướng dẫn lập tờ khai lệ phí môn bài cho địa điểm kinh doanh khác tỉnh

1. Trước khi tiến hành lập tờ khai chúng ta cần xác định:

1.1 Nghĩa vụ thuế:

+ Nếu CN, VPĐD, ĐĐKD được thành lập trong thời gian doanh nghiệp được miễn lệ phí môn bài (năm dương lịch đầu tiên thành lập) thì CN, VPĐD, ĐĐKD cũng được miễn lệ phí môn bài năm đầu.

+ Nếu CN, VPĐD, ĐĐKD được thành lập sau năm đầu được miễn hoặc thành lập vào thời điểm mà doanh nghiệp không được miễn thì CN, VPĐD, ĐĐKD phải nộp lệ phí môn bài từ năm đầu thành lập.

- Nơi kê khai nộp thuế: CN, VPĐD, ĐĐKD được thành lập khác tỉnh/ TP với trụ sở chính thì nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp của CN, VPĐD, ĐĐKD nơi đăng ký hoạt động.

* Ví dụ: Công ty TNHH A thành lập tháng 7/2018 tại thành phố Hà Nội

Do thành lập trước ngày nghị định số 22/2020/NĐ-CP có hiệu lực (25/02/2020) nên từ năm thành lập đến nay năm nào Công ty A cũng phải nộp lệ phí môn bài

- Ngày 15/8/2021: Công ty A thành lập thêm 1 chi nhánh tại Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam

+ Do chi nhánh được thành lập trong thời gian Công ty A không được miễn lệ phí môn bài nên chi nhánh này cũng không được miễn lệ phí môn bài năm đầu (năm 2021)

+ Chi nhánh phải nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhấy ngày 30/01/2022

+ Nơi nộp tờ khai: kê khai cho CQT quản lý trực tiếp tại nơi đăng ký hoạt động (Chi cục thuế Huyện Duy Tiên)

1.2 Các bước thực hiện kê khai trên phần mềm HTKK

 • Bước 1: Vào phần mềm HTKK => Ấn vào “Mã số mới” => Nhập MST của chi nhánh (13 số- không nhập dấu “-”) => Ấn “Đồng ý”
 • Bước 2: Tiến hành khai báo thông tin của chi nhánh lên phần mềm HTKK => Khai xong ấn “Đóng”
 • Bước 3: Chọn tờ khai lệ phí môn bài: Bấm chọn mục Phí- Lệ phí => Rồi chọn “tờ khai lệ phí môn bài (01/MBAI)”
 • Bước 4: Chọn kỳ tính thuế: năm 2021 (năm phải nộp thuế) => ấn “Đồng ý”
 • Bước 5: Làm tờ khai lệ phí môn bài cho chi nhánh

Ở dòng số 1: Cột 4- “Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư, doanh thu” các bạn sẽ không điền vì chi nhánh là đơn vị trực thuộc nên không có vốn điều lệ.

Cột 5- “Mức lệ phí môn bài”: Chọn 1.000.000 nếu thành lập 6 tháng đầu năm. Chọn 500.000 nếu thành lập vào 6 tháng cuối năm => do chi nhánh thành lập vào tháng 8/2021 nên thuộc trường hợp mức lệ phí môn bài phải nộp là 500.000

=> Sau đó các bạn ấn “Ghi” và kết xuất tờ khai XML => Các bạn nộp tờ khai lệ phí môn bài cho cơ quan thuế => Tiếp đó các bạn nộp giấy nộp tiền + tiền lệ phí môn bài cho cơ quan nhà nước thông qua trang thuedientu.gdt.gov.vn hoặc ra nộp trực tiếp tại cơ quan thuế quản lý.

Trên đây là một số thông tin quan trọng bạn cần biết về kê khai lệ phí môn bài cho địa điểm kinh doanh khác tỉnh. Ngoài ra, nếu như bạn còn vướng mắc pháp lý nào chưa được giải đáp, hãy liên hệ ngay với Luật Trí Nam để nhận được sự hỗ trợ tư vấn chi tiết.

Tham khảo: Dịch vụ Đăng ký địa điểm kinh doanh khác tỉnh