Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn có giá trị từ thời điểm nào?

Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn (Hay còn gọi là Giấy kết hôn; Giấy đăng ký kết hôn; Giấy chứng nhận kết hôn) có giá trị kể từ ngày cấp. Giấy kết hôn có chi tiết thông tin Người đăng ký kết hôn; Ngày, tháng, năm đăng ký kết hôn là ngày hai bên nam, nữ có mặt, ký vào Sổ đăng ký kết hôn và Giấy chứng nhận kết hôn tại cơ quan đăng ký hộ tịch.

Quan hệ hôn nhân được xác lập từ thời điểm đăng ký kết hôn, trừ các trường hợp sau:

 • Trường hợp đăng ký lại kết hôn, đăng ký hôn nhân thực tế theo quy định tại khoản 2 Điều 44 Nghị định 123/2015/NĐ-CP, công nhận quan hệ hôn nhân theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Luật Hôn nhân và gia đình, thực hiện lại việc đăng ký kết hôn theo quy định tại Điều 13 Luật Hôn nhân và gia đình thì ngày, tháng, năm xác lập quan hệ hôn nhân được ghi vào mặt sau Giấy chứng nhận kết hôn.
 • Trường hợp đăng ký lại kết hôn, đăng ký hôn nhân thực tế mà không xác định được ngày đăng ký kết hôn trước đây, ngày xác lập quan hệ chung sống với nhau như vợ chồng thì ghi ngày đầu tiên của tháng, năm đăng ký kết hôn, xác lập quan hệ chung sống; trường hợp không xác định được ngày, tháng thì ghi ngày 01 tháng 01 của năm đăng ký kết hôn trước đây, năm xác lập quan hệ chung sống.

Thủ tục làm giấy đăng ký kết hôn bao gồm:

 • Bước 1: Người đăng ký kết hôn xin xác nhận tình trạng độc thân
 1. Trường hợp kết hôn lần đầu: Xin Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.
 2. Trường hợp đã ly hôn: Trích lục ghi chú ly hôn đối với trường hợp công dân Việt Nam đăng ký thường trú tại địa bàn xã làm thủ tục đăng ký kết hôn, đã được giải quyết việc ly hôn, hủy việc kết hôn trước đó tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài.
 • Bước 2: Người đăng ký kết hôn nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền
 1. Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, đối chiếu thông tin trong Tờ khai và tính hợp lệ của giấy tờ trong hồ sơ do người yêu cầu nộp, xuất trình.
 2. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, người tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận, trong đó ghi rõ ngày, giờ trả kết quả; nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hoàn thiện thì hướng dẫn ngay để người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định; trường hợp không thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ ngay thì người tiếp nhận phải lập văn bản hướng dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, tên của người tiếp nhận.
 • Bước 3: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn
 1. Ngay sau khi tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu thấy đủ điều kiện kết hôn theo quy định, công chức tư pháp - hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đồng ý giải quyết thì công chức tư pháp - hộ tịch ghi việc kết hôn vào Sổ đăng ký kết hôn.
 2. Khi trả kết quả đăng ký kết hôn, công chức tư pháp - hộ tịch hướng dẫn hai bên nam, nữ kiểm tra nội dung trong Sổ đăng ký kết hôn và Giấy chứng nhận kết hôn. Nếu các bên thấy nội dung đúng, phù hợp với hồ sơ đăng ký kết hôn thì công chức tư pháp - hộ tịch cùng hai bên nam, nữ ký tên vào Sổ và hướng dẫn các bên cùng ký vào Giấy chứng nhận kết hôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ, mỗi bên được nhận 01 bản chính Giấy chứng nhận kết hôn; số lượng bản sao Trích lục kết hôn được cấp theo yêu cầu.

Đăng ký kết hôn cần những giấy tờ sau:

 • Tờ khai đăng ký kết hôn.

Tham khảo: Mẫu tờ khai đăng ký kết hôn và cách điền

 • Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu đăng ký kết hôn.
 • Giấy tờ chứng minh nơi cư trú để xác định thẩm quyền (trong giai đoạn chuyển tiếp).
 • Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân hoặc trích lục ghi chú ly hôn đối với trường hợp người đăng ký kết hôn đã được giải quyết việc ly hôn, hủy việc kết hôn trước đó tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài.

Điều kiện được kết hôn hiện nay

Theo quy định tại Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, nam nữ đủ tuổi kết hôn phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

 1. Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;
 2. Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;
 3. Không bị mất năng lực hành vi dân sự
 4. Không thuộc các trường hợp bị cấm như sau:
 • Kết hôn giả tạo;
 • Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;
 • Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có vợ hoặc chồng
 • Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;
 • Yêu sách của cải trong kết hôn;
 • Lợi dụng việc thực hiện quyền về hôn nhân và gia đình để mua bán người, bóc lột sức lao động, xâm phạm tình dục hoặc có hành vi khác nhằm mục đích trục lợi.

Đăng ký kết hôn thực hiện tại đâu?

 • UBND cấp xã của một trong hai bên nam nữ đăng ký kết hôn có thẩm quyền giải quyết việc đăng ký kết hộ đối với nam nữ công dân Việt Nam. (Điều 17 Luật Hộ tịch 2014)
 • UBND cấp huyện có thẩm quyền thực hiện việc đăng ký kết hôn cho các đối tượng sau:
 1. Công dân Việt Nam với người nước ngoài;
 2. Công dân Việt Nam cư trú ở trong nước với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài;
 3. Công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài với nhau;
 4. Công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài với công dân Việt Nam hoặc với người nước ngoài

(Điều 37 Luật Hộ tịch 2014)

Những chia sẻ của Luật Trí Nam về thủ tục đăng ký kết hôn hy vọng sẽ hữu ích của Quý vị trong thực tiễn.

Dịch vụ nổi bật

+ Thành lập công ty trọn gói

+ Đăng ký thương hiệu độc quyền

+ Đăng ký quyền tác giả phần mềm