Đăng ký kinh doanh online là gì?

 • Trước đây thủ tục “Đăng ký doanh nghiệp” được gọi theo thuật ngữ “Đăng ký kinh doanh” do vậy đăng ký kinh doanh online được hiểu là thủ tục đăng ký doanh nghiệp thực hiện trực tuyến tại Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia dangkykinhdoanh.gov.vn.
 • Theo Luật doanh nghiệp hiện hành thì Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũng được đổi thành Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Hiện tại thủ tục đăng ký kinh doanh online là quy trình bắt buộc khi muốn thành lập công ty mới tại một số tỉnh, thành phố như Hà Nội. Hồ sơ đăng ky doanh nghiệp buộc phải khai nộp qua mạng tại Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia chúng tôi đã nói.

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng gồm những giấy tờ gì?

Chuẩn bị hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bạn lưu ý khi thực hiện thủ tục online thì thành phần hồ sơ, cách ký hồ sơ đăng ký doanh nghiệp không thay đổi. Điểm khác nhau duy nhất là phương thức khai nộp hồ sơ, thay vì nộp hồ sơ giấy cho phòng Đăng ký kinh doanh trước đây thì người thực hiện thủ tục sẽ scan và nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp online.

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp gồm các tài liệu sau

Loại hình doanh nghiệp Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp online
Doanh nghiệp tư nhân
 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân.
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân.
Công ty hợp danh
 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty hợp danh.
 • Điều lệ công ty hợp danh.
 • Danh sách thành viên hợp danh.
 • Bản sao các giấy tờ:
 1. Giấy tờ pháp lý của thành viên công ty, của người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.
 2. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần
 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên, Công ty cổ phần.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên (công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên) hoặc danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (công ty cổ phần).
 • Bản sao các giấy tờ:
 1. Giấy tờ pháp lý của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 2. Giấy tờ pháp lý của thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài; giấy tờ pháp lý của người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông tổ chức đầu tư nước ngoài và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.
 3. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nếu doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên.
 • Điều lệ công ty TNHH một thành viên
 • Bản sao các giấy tờ:
 1. Giấy tờ pháp lý của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 2. Giấy tờ pháp lý của chủ sở hữu công ty; giấy tờ pháp lý của người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.
 3. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nếu doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

 

Quy trình đăng ký doanh nghiệp qua mạng gồm:

 • Bước 1: Đăng ký tài khoản đăng ký kinh doanh online tại dangkykinhdoanh.gov.vn.
 • Bước 2: Scan hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và khai nộp hồ sơ trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia.
 • Bước 3: Gắn thẻ ATM ngân hàng để thanh toán lệ phí, phí bố cáo thông tin doanh nghiệp.
 • Bước 4: Nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ Phòng đăng ký kinh doanh.

Đăng ký tài khoản tại cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia gồm:

 • Bước 1: Truy cập địa chỉ: dangkykinhdoanh.gov.vn
 • Bước 2: Dịch vụ công, vào mục Đăng ký doanh nghiệp trực tuyến.
 • Bước 3: Bạn vào tạo tài khoản mới,
 • Bước 4: Bạn điền những thông tin liên quan đến tài khoản của bạn. Rồi bạn đăng ký.
 • Bước 5: Vào email bạn đăng ký với hệ thông mở link để kích hoạt tài khoản của bạn đã đăng ký.
 • Bước 6: Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ xem xét vào kịch hoạt tài khoản của bạn trong vòng 2-3 ngày làm việc.

Quy trình nộp hồ sơ tại cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia gồm:

 • Bước 1: Vào trang dangkykinhdoanh.vn đăng nhập vào tài khoản đã được đăng ký và kích hoạt.
 • Bước 2: Bạn vào mục đăng ký doanh nghiệp sau đó bạn vào Nộp hồ sơ sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh, tiếp theo vào Thành lập mới doanh nghiệp/đơn vị trực thuộc ở đây bạn chọn các loại hình doanh nghiệp
 • Bước 3: Bắt đầu đăng ký với những khối dữ liệu liên quan:
 1. Khối thứ 1: Hình thức đăng ký bạn chọn là thành lập mới, sau đó bạn lưu lại.
 2. Khối thứ 2: Địa chỉ, chọn đầy đủ thông tin liên quan đến địa chỉ: Quốc gia, Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện/Thị xã/TP thuộc tỉnh, Phường/Xã/Thị trấn, Số nhà/đường/phố/tổ/xóm/ấp/thôn và thông tin liên hệ như số điện thoại, email và website và lưu lại.
 3. Khối thứ 3: Ngành nghề kinh doanh các bạn vào ô trống và có thể tìm mã ngành kinh doanh theo hệ thống ngành kinh tế quốc gia, sau đó bạn chọn ngành nghề chính rồi lưu lại.
 4. Khối thứ 4: Tên doanh nghiệp bạn sẽ điền đầy đủ thông tin tên doanh nghiệp bằng tiếng Việt, tiếng nước ngoài và tên viết tắt sau đó bạn lưu lại.
 5. Khối thứ 5: Thông tin về vốn bằng tiến mặt bằng VND, bằng ngoại tệ, loại nguồn vốn và tỷ lệ % của nguồn vốn, Tài sản góp vốn và tỷ lệ góp vốn của từng tài sản.
 6. Khối thứ 6: Thông tin liên quan đến thành viên góp vốn, bạn vào tạo mới và điền các thông tin liên quan đến thông tin người góp vốn sau đó lưu lại.
 7. Khối thứ 7: Người đại diện theo pháp luật, bạn vào tạo mới rồi điền các thông tin rồi lưu lại.
 8. Khối thứ 8: Thông tin về thuế bạn vào tạo mới và điền các thông tin liên quan đến kế toán trưởng.
 9. Khối thứ 9: Thông tin liên quan người đại diện cho tổ chức bạn thêm mới và điền các thông tin liên quan.
 10. Khối thứ 10: Thông tin về bảo hiểm xã hội chọn phương thức đóng bảo hiểm xã hội.
 11. Khối thứ 11: Đăng ký sử dụng hoá đơn bạn chọn hình thức sử dụng hoá đơn phù hợp.
 12. Khối thứ 12: Người nộp hồ sơ chọn thông tin người nộp hồ sơ là người có thẩm quyền ký Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc người được uỷ quyền.
 13. Khối thứ 13: Người ký nộp hồ sơ đã có email được xác thực bởi cơ quan đăng ký kinh doanh.
 14. Khối thứ 14: Các văn bản đính kèm bạo sẽ vào mục file tại ở dưới máy tính ( Tài liệu mà bạn đã scan) sau đó tải lên từng mục doanh mục tài liệu 1.
 • Bước 4: Bạn vào khối dữ liệu sau đó bạn vào chuẩn bị để xem hệ thống có báo lỗi ở đâu không? Và chỉnh sửa thông tin theo các thông tin được báo lỗi, bạn chỉnh sửa rồi vào mục xác nhận sau đó vào xác thực bằng tài khoản đăng ký kinh doanh. Sau đó bạn phải chọn tính xác thực “Tôi xin cam đoan tính trung thực, chính xác và toàn vẹn của hồ sơ đăng ký và các tài liệu đính kèm” sau đó bạn thực hiện xác nhận.
 • Bước 5: Bạn vào thanh toán. Bạn chuẩn bị thẻ ATM hoặc thẻ Visa bạn điền thông tin thẻ và xác thực thanh toán, sau đó bạn điền tên chủ thẻ, số thẻ, ngày phát hành và ấn nút thanh toán hoàn thành thủ tục đăng ký kinh doanh trực tuyến và thông tin đăng ký thông tin thành lập doanh nghiệp thành công được gửi về email của bạn đã đăng ký tài khoản đằng ký doanh nghiệp.

Kể từ ngày nhận thông tin đăng tải thông tin thành lập lập doanh nghiệp thành công, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ làm việc trong vòng 3 ngày làm việc và sẽ trả lời những thông tin đăng ký doanh nghiệp có hợp lệ hay không, nếu hợp lệ sẽ ra thông báo đăng ký doanh nghiệp của nhà đầu tư hợp lệ và nhà đâu tư sẽ đăng ký nhận đăng ký kinh doanh qua bưu điện hoặc trực tiếp. Nếu việc thực hiện đăng ký kinh doanh không hợp lệ cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo những nội dung không hợp lệ và cần chỉnh sửa thông tin.

 • Bước 6: Nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ cơ quan đăng ký kinh doanh.

Các hình thức đăng ký doanh nghiệp online

Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử. Theo khoản 1 Điều 42 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, việc đăng ký kinh doanh qua mạng được thực hiện như sau:

Đăng ký doanh nghiệp qua Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia là việc người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp thực hiện việc đăng ký doanh nghiệp thông qua cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Tổ chức, cá nhân có quyền lựa chọn sử dụng chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử hoặc sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

Như vậy, bạn có thể lựa chọn một trong 02 cách sau để thực hiện đăng ký kinh doanh online:

 • Đăng ký doanh nghiệp bằng tài khoản đăng ký kinh doanh:
 1. Tài khoản đăng ký kinh doanh được tạo bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, cấp cho cá nhân để thực hiện đăng ký doanh nghiệp.
 2. Một Tài khoản đăng ký kinh doanh chỉ được cấp cho một cá nhân. Cá nhân được cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh để đăng ký doanh nghiệp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, hợp pháp của các thông tin đăng ký.
 • Đăng ký doanh nghiệp bằng chữ ký số:
 1. Chữ ký số là một dạng chữ ký bằng phương pháp điện tử dùng để thay thế chữ ký thông thường, mẫu dấu trong các văn bản của cơ quan, tổ chức.
 2. Khi đăng ký doanh nghiệp theo hình thức này, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ là các văn bản điện tử (định dạng “.doc” hoặc “.docx” hoặc “.pdf”) qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp thay vì nộp bản giấy.

Điều kiện đăng ký doanh nghiệp trực tuyến

Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi thủ tục đăng ký doanh nghiệp trực tuyến đảm bảo:

 • Doanh nghiệp chỉ đăng ký những ngành, nghề kinh doanh không bị cấm;
 • Tên của doanh nghiệp đặt đúng quy định;
 • Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ;
 • Nộp đủ phí và lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

Công ty Luật Trí Nam đã chia sẻ cách đăng ký doanh nghiệp trực tuyến tại cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia để quý khách hàng tham khảo. Chúng tôi nhận dịch vụ thành lập công ty trọn gói chỉ 1.200.000đ hoàn thành trong 7 – 9 ngày làm việc. Đây là tiện ích mà quý khách hàng nên tham khảo khi chuẩn bị thành lập doanh nghiệp mới. Thông tin liên hệ chúng tôi

CÔNG TY LUẬT TRÍ NAM

Điện thoại: 0934.345.745 - 0934.345.755

Email: hanoi@luattrinam.vn

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 227 đường Nguyễn Ngọc Nại, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.