Trường hợp hộ kinh doanh phải lập chứng từ kế toán

Hộ kinh doanh cá thể đăng ký theo phương pháp kê khai sẽ phải lập chứng từ kế toán theo quy định của thông tư 88 này. Cụ thể:

Phương pháp kê khai áp dụng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quy mô lớn; và hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chưa đáp ứng quy mô lớn nhưng lựa chọn nộp thuế theo phương pháp kê khai.

Cách xác định hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quy mô lớn:

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quy mô lớn: Là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có quy mô về doanh thu, lao động đáp ứng từ mức cao nhất về tiêu chí của doanh nghiệp siêu nhỏ trở lên, cụ thể như sau:

 • Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm từ 10 người trở lên hoặc tổng doanh thu của năm trước liền kề từ 3 tỷ đồng trở lên;
 • Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm từ 10 người trở lên hoặc tổng doanh thu của năm trước liền kề từ 10 tỷ đồng trở lên.

Mẫu chứng từ kế toán hộ kinh doanh cá thể bao gồm

 • Phiếu thu theo Mẫu số 01-TT
 • Phiếu chi theo Mẫu số 02-TT
 • Phiếu nhập kho theo Mẫu số 03-VT
 • Phiếu xuất kho theo Mẫu số 04-VT
 • Bảng thanh toán tiền lương và các khoản thu nhập của người lao động theo Mẫu số 05-LĐTL
 • Sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ theo Mẫu số S1- HKD
 • Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa theo Mẫu số S2-HKD
 • Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh theo Mẫu số S3-HKD
 • Sổ theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế với NSNN theo Mẫu số S4-HKD
 • Sổ theo dõi tình hình thanh toán tiền lương và các khoản nộp theo lương của người lao động theo Mẫu số S5-HKD
 • Sổ quỹ tiền mặt theo Mẫu số S6-HKD
 • Sổ tiền gửi ngân hàng theo Mẫu số S7-HKD

(Phụ lục thông tư 88/2021/TT-BTC)

Quy định chi tiết về chế độ kế toán hộ kinh doanh cá thể

Thông tư 88 hướng dẫn việc lập chứng từ kế toán và ghi sổ kế toán của các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Tải: Thông tư 88/2021/TT-BTC

Trên đây là các chia sẻ của công ty Luật Trí Nam về chế độ kế toán hộ kinh doanh cá thể, chúng tôi nhận dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh cá thể trọn gói đảm bảo nhanh, uy tín. Quý khách hàng cần triển khai thủ tục liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay

CÔNG TY LUẬT TRÍ NAM

Điện thoại: 0934.345.755 - 0934.345.745

Email: hanoi@luattrinam.vn

Dịch vụ nổi bật

+ Đăng ký địa điểm kinh doanh

+ Đăng ký hộ kinh doanh cá thể

+ Đăng ký thương hiệu độc quyền