Rủi ro khi đứng tên thành lập công ty cho người nước ngoài

✔ Việc đứng tên thành lập hộ công ty cho người nước ngoài sẽ đem lại nhiều rủi ro cho người đứng tên hộ. Cụ thể: Người Việt Nam cho mượn tên, thông thường cũng sẽ được hưởng một khoản lợi ích nhất định, chẳng hạn như “thù lao” mỗi tháng. Tuy nhiên, thực tế họ sẽ không quản lý, điều hành doanh nghiệp do họ đứng tên thành lập mà sẽ ủy quyền toàn bộ quyền hạn của mình trong doanh nghiệp cho nhà đầu tư nước ngoài đã mượn tên để nhà đầu tư nước ngoài được thực tế toàn quyền quyết định và rủi ro cũng từ đó phát sinh.

✔ Bởi lẽ, việc ủy quyền không làm miễn trừ trách nhiệm của bên đứng tên giùm vì giao dịch dân sự do người được ủy quyền (bên mượn tên được ủy quyền) xác lập, thực hiện với người thứ ba phù hợp với phạm vi đại diện làm phát sinh quyền, nghĩa vụ đối với người được đại diện (bên cho mượn tên). Nếu chẳng may xảy ra tình huống xấu thì nhà đầu tư nước ngoài mượn tên có thể “bỏ của chạy lấy người”, bỏ trốn về nước và người Việt Nam đứng tên giùm sẽ phải ở lại “chịu trận” và vướng vào nhiều rắc rối liên quan.

✔ Người đứng tên giùm sẽ phải chịu trách nhiệm của người quản lý doanh nghiệp, trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Chẳng hạn, quy định trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật như thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp; trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về việc người đại diện đó và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác. Nếu vi phạm những trách nhiệm này, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại của doanh nghiệp.

✔ Chưa kể, người đứng tên giùm để đứng tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp còn phải chịu trách nhiệm trước các cơ quan hành chính, tư pháp Việt Nam, đại diện doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế, đại diện doanh nghiệp tham gia tố tụng...

Cách hạn chế rủi ro là gì?

Theo Luật sư Trí Nam rủi ro của người đứng tên hộ sẽ được nhìn nhận theo 3 phương diện

  • Thứ nhất, là rủi ro phải chịu trách nhiệm về các khoản lỗ, nợ thuế của công ty do người đứng tên là chủ sở hữu công ty, thành viên, cổ đông góp vốn công ty.
  • Thứ hai, là rủi ro phải chịu trách nhiệm liên đới với các sai phạm của người nước ngoài về đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.
  • Thứ ba, là rủi ro về việc công ty không thể chấm dứt sự tồn tại khi việc đứng tên kết thúc bởi:
  1. Công ty không thể hoàn thành việc quyết toán thuế TNCN của người nước ngoài do không kê khai thu nhập ở nước ngoài .
  2. Người nước ngoài không chỉ trả các khoản tiền để hoàn thành nghĩa vụ về bảo hiểm, hoàn thiện sổ sách kế toán theo quy định của pháp luật Việt Nam.
  3. Và còn nhiều lý do khác.

Công ty Luật Trí Nam nhận tư vấn phương thức phòng tránh rủi ro cho bạn khi đang đứng tên hoặc sắp thành lập công ty hộ cho người nước ngoài. Dịch vụ được thực hiện trọn gói trong việc soạn thảo các thỏa thuận và thực hiện trọn gói thủ tục thành lập công ty. Quý khách hàng cần hỗ trợ pháp lý hãy gọi ngay tới số 0934.345.755 để được tư vấn.

Các trường hợp đứng tên thành lập công ty nước ngoài trên thực tế

Trên thực tế, tùy từng trước hợp mà cách thức đứng tên hộ để thành lập công ty cho người nước ngoài được thực hiện theo một trong các hình thức sau:

  • Thành lập công ty có chủ sở hữu người Việt Nam và Giám đốc là người nước ngoài
  • Thành lập công ty có thành viên góp vốn là người Việt Nam
  • Thành lập công ty có người đại diện theo ủy quyền là người nước ngoài
  • Thành lập công ty sau đó thành lập chi nhánh để người nước ngoài quản lý và kinh doanh

Với mỗi cách thức khác nhau sẽ tồn tại những rủi ro khác nhau nên cần soạn thảo các thỏa thuận liên quan để ràng buộc theo các nội dung khác nhau. Chúng tôi hy vọng việc hợp tác, liên kết kinh doanh của quý vị sẽ không gặp trở ngại và vướng mắc như những gì chúng ta đang lo lắng.

Tham khảo: Dịch vụ thành lập công ty uy tín