Vì sao nhà đầu tư phải chứng minh năng lực tài chính? Chứng minh khi nào?

Luật đầu tư 2020 quy định nhà đầu tư phải thực hiện đúng tiến độ góp vốn, tiến độ triển khai dự án đã đăng ký khi xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Căn cứ này cũng là lý do SKHĐT/ BQL khu công nghiệp yêu cầu nhà đầu tư phải chứng minh năng lực tài chính thuyết trình cho nội dung đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Do vậy nghĩa vụ chứng minh năng lực tài chính phát sinh từ hai trường hợp:

✔ Khi nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam.

✔ Khi công ty vốn nước ngoài đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do tăng vốn, góp thêm vốn hoặc xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án mới chuẩn bị hoạt động.

Trong cả hai trường hợp nhà đầu tư cần hiểu tài liệu chứng minh năng lực tài chính phải phù hợp với nội dung và danh mục tài liệu hồ sơ đăng ký đầu tư đã nộp. Từ yêu cầu về sự phù hợp này mà dẫn tới việc quyết định tài liệu chứng minh năng lực tài chính đó là tài liệu gì, khả năng được chấp thuận là cao hay thấp.

Tham khảo: Thủ tục điều chỉnh GCN đăng ký đầu tư

✔ Thành phần hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như sau:

- Văn bản đề nghị, đề xuất thực hiện dự án đầu tư

- Bản sao công chứng dịch hộ chiếu của nhà đầu tư cá nhân

- Đối với nhà đầu tư là tổ chức cần chuẩn bị: Bản sao hợp pháp hóa lãnh sự Giấy chứng nhận thành lập, đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư.

- Hộ chiếu có công chứng của người đại diện theo pháp luật công ty. Nếu người đại diện là người nước ngoài thì cần Bản sao công công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự tại cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài.

- Giấy tờ thuê trụ sở chính công ty

- Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư

Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư là gì?

✔ Đối với nhà đầu tư cá nhân, chứng minh năng lực tài chính thông qua số dư tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư được mở tại nước ngoài hoặc tài khoản tại ngân hàng Việt Nam.

✔ Đối với nhà đầu tư là tổ chức, việc chứng minh tài chính thông qua 1 trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

✔ Trong một số trường hợp Luật sư dựa trên thực tiễn triển khai dự án để giải trình lý do không phát sinh nghĩa vụ chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư để công việc chuẩn bị tài liệu được dễ dàng hơn.

Thời gian xem xét cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Để lập hố sơ dự án đầu tư đúng mong muốn của nhà đầu tư và đảm bảo thuyết phục cơ quan có thẩm quyền, đảm bảo tiến độ và kế hoạch kinh doanh, nhà đầu tư vui lòng liên hệ LUẬT SƯ để được tư vấn đầy đủ .

CÔNG TY LUẬT TRÍ NAM  luôn là lựa chọn hợp lý cho nhà đầu tư tại Việt Nam.

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 227 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại:  0934.345.755  

Email: hanoi@luattrinam.vn

Trân trọng.

Tham khảo: Dịch vụ thành lập công ty nước ngoài