Thẩm quyền chấp thuận mẫu dấu công ty đăng ký sử dụng

Trước đây Phòng quản lý con dấu – Công an tỉnh/ thành phố có thẩm quyền cấp, cấp đổi và thu hồi con dấu công ty. Tuy nhiên quy định mới tại Luật doanh nghiệp năm 2020, đã giao quyền này cho chính công ty sử dụng con dấu. Cụ thể công ty có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu. Nội dung con dấu phải thể hiện được các thông tin: tên công ty, mã số công ty. Pháp luật chỉ thống nhất điều chỉnh quy ước chung về hình thức con dấu để các công ty có cơ sở áp dụng. Cụ thể:

✔ Mẫu con dấu công ty được thể hiện dưới một hình thức cụ thể (hình tròn, hình đa giác hoặc hình dạng khác).

✔ Mỗi công ty có một mẫu con dấu thống nhất về nội dung, hình thức và kích thước.

công ty đã có thể tự làm lấy con dấu hoặc sử dụng dịch vụ khắc dấu trên thị trường nhưng việc yêu cầu công ty khắc dấu thực hiện việc khắc con dấu mới, đổi dấu mới phải theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp 2020.

Về thời điểm có hiệu lực của con dấu công ty

Theo quy định hiện tại trước khi sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu, thay đổi số lượng con dấu của công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện, công ty gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện đặt trụ sở để đăng tải thông báo về mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Nội dung thông báo bao gồm:

✔ Tên, mã số, địa chỉ trụ sở của công ty hoặc chi nhánh hoặc văn phòng đại diện;

✔ Số lượng con dấu, mẫu con dấu, thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu.

Theo đó, thời điểm có hiệu lực của con dấu là do công ty tự quyết định; tuy nhiên. Lưu ý, trước khi sử dụng, công ty phải gửi thông báo mẫu dấu cho cơ quan đăng ký kinh đoanh để đăng tải công khai trên Cổng Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Quy định về quyền quản lý, sử dụng con dấu công ty

Theo Điều 15 Nghị định 96/2015/NĐ-CP, con dấu công ty được quản lý và sử dụng theo quy định sau:

✔ Các công ty đã thành lập trước 01/07/2015 tiếp tục sử dụng con dấu đã được cấp cho công ty mà không phải thông báo mẫu con dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh.

Trường hợp công ty làm thêm con dấu, thay đổi màu mực dấu thì thực hiện thủ tục thông báo mẫu con dấu theo quy định về đăng ký doanh nghiệp.

✔ Công ty đã thành lập trước 01/7/2015 làm con dấu mới theo quy định tại Nghị định này thì phải nộp lại con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

Cơ quan công an cấp giấy biên nhận đã nhận lại con dấu tại thời điểm tiếp nhận lại con dấu của công ty.

✔ Trường hợp công ty đã thành lập trước 01/7/2015 bị mất con dấu, mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu thì công ty được làm con dấu theo quy định tại Nghị định này.

Đồng thời, thông báo việc mất con dấu, mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

Các chia sẻ trên của Luật sư hy vọng sẽ hữu ích cho việc tìm hiểu về quản lý con dấu công ty. Luật Trí Nam hiện cung cấp các dịch vụ đăng ký kinh doanh trọn gói tại Hà Nội với mức phí chỉ từ 1.200.000đ. Quý khách hàng có nhu cầu về dịch vụ liên hệ báo giá theo số 0934.345.7450934.345.755.

Chúng tôi rất mong được hợp tác với Quý khách hàng trong thời gian tới.

Tham khảo: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp