Lựa chọn phương pháp kê khai thuế GTGT – Thuế TNCN và Hóa đơn đỏ

✔ Đăng ký phương pháp tính thuế GTGT

Phương pháp kê khai thuế GTGT được mặc định là phương pháp kê khai thuế GTGT theo hình thức khấu trừ với thời hạn kê khai theo Quý. Doanh nghiệp khi không muốn áp dụng một trong hai quy định trên thì thực hiện việc đăng ký với cơ quan quản lý thuế để được áp dụng phương pháp kê khai thuế GTGT như mong muốn. Lưu ý:

+ Có 2 phương pháp kê khai thuế GTGT là khấu trừ và Trực tiếp.

+ Có 2 kỳ kê khai GTGT theo tháng và theo quý.

✔ Đăng ký hóa đơn điện tử tương ứng với phương pháp tính thuế

Doanh nghiệp kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ được dùng hóa đơn GTGT có VAT còn doanh nghiệp kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp được dùng hóa đơn đỏ không VAT.

Tham khảo: Dịch vụ thành lập công ty trọn gói

Lựa chọn hình thức kế toán và khấu hao tài sản cố định

✔ Doanh nghiệp vừa và nhỏ được mặc định áp dụng chế độ kế toán theo thông tư 133/2016/TT-BTC, Doanh nghiệp siêu nhỏ áp dụng chế độ kế toán theo thông tư 132/2018/TT-BTC, các doanh nghiệp còn lại sử dụng chế độ kế toán theo thông tư 200. Do đó để chọn chế độ kế toán phù hợp bạn cần xác định quy mô doanh nghiệp của mình. Trường hợp doanh nghiệp cần thay đổi chế độ kế toán theo Thông tư 200 thì phải thông báo cho cơ quan thuế và thực hiện nhất quán trong năm tài chính.

✔ Tương tự đối với việc trích khấu hao tài sản cố định thì doanh nghiệp cũng phải thực hiện nghĩa vụ thông báo với cơ quan thuế trước khi áp dụng nếu không muốn áp dụng theo quy định mặc định.

Theo quy định tại Thông tư 45/2013/TT-BTC: “Doanh nghiệp tự quyết định phương pháp trích khấu hao, thời gian trích khấu hao TSCĐ theo quy định tại Thông tư này và thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi bắt đầu thực hiện.”

Tham khảo: Thế nào là doanh nghiệp vừa và nhỏ

Mẫu công văn đăng ký chế độ kế toán doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 20...

CÔNG VĂN

(V/v: Đăng ký chế độ kế toán Doanh nghiệp)

Kính gửi: Chi cục thuế Quận Thanh Xuân

Tên Công ty:

Địa chỉ:

Mã số thuế:

Ngành nghề kinh doanh:  

SĐT:                           Email:  

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:                Cơ quan cấp:

Công ty .......... xin đăng ký sử dụng chế độ kế toán theo các nội dụng sau:

1. Chế độ kế toán áp dụng: Theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Bộ tài chính.

- Hệ thống tài khoản: Theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

- Hệ thống chứng từ: Theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

- Hệ thống sổ sách: Theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

- Hình thức ghi sổ: Nhật ký chung

- Hệ thống báo cáo tài chính: Theo Thông tư 133/2016/TT-BTC.

2. Ngôn ngữ trong kế toán: Tiếng Việt.

3. Đơn vị tiền tệ trong kế toán: Đồng Việt Nam (ký hiệu quốc gia là “đ”; ký hiệu quốc tế là “VND”)

- Đơn vị đo lường sử dụng trong kế toán: Theo hệ thống đo lường chính thức áp dụng tại Việt Nam.

4. Kỳ kế toán áp dụng: Kỳ kế toán năm 12 tháng theo năm dương lịch.

- Kỳ kế toán năm đầu tiên bắt đầu từ ngày thành lập đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch.

- Kỳ kế toán năm tiếp theo: Từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch.

5. Phương pháp khấu hao TSCĐ: Phương pháp trích khấu hao theo đường thẳng.

6. Phương pháp đánh giá hàng tồn kho: Theo phương pháp bình quân gia quyền.

7. Phương pháp kế toán hàng tồn kho: Phương pháp kiểm kê định kỳ.

Xin đề nghị Chi cục thuế Quận Thanh Xuân xem xét chấp thuận.

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP

Thủ tục khai thuế ban đầu cho doanh nghiệp mới thành lập

Thông thường các thủ tục khai thuế ban đầu đều được công ty dịch vụ thành lập công ty hỗ trợ tư vấn cho khách hàng rồi, tuy nhiên Luật Trí Nam vẫn tổng hợp nhanh những đầu việc cần làm để quý doanh nghiệp tham khảo

✔ Mở Tài khoản ngân hàng và đặt mua chữ ký số điện tử

Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và con dấu thì thực hiện ngay việc đăng ký tài khoản ngân hàng và mua chữ ký số điện tử (Token).

Lưu ý: Theo luật doanh nghiệp 2020 doanh nghiệp được sử dụng con dấu tròn luôn sau khi khắc xong dấu.

✔ Nộp tờ khai lệ phí môn bài và tiền phí môn bài cho doanh nghiệp

Nộp tờ khai lệ phí môn bài được thực hiện online bằng tài khoản kê khai thuế cấp cho doanh nghiệp kết hợp với chữ ký số đã mua. Thời hạn kê khai và nộp lệ phí môn bài là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh trong đó doanh nghiệp được miễn nộp tờ khai lệ phí môn bài trong năm đầu tiên thành lập.

Ví dụ: DN bạn thành lập ngày 12/01/2021 thì hạn nộp Tờ khai và tiền lệ phí môn bài là ngày 30/01/2022.

Trên đây là một số chia sẻ của Luật sư Trí Nam về thủ tục khai thuế ban đầu cho doanh nghiệp mới thành lập. Chúc doanh nghiệp kinh doanh thành công!

Nội dung hữu ích:

>> Thành lập công ty tại Hà Nội

>> Đăng ký hộ kinh doanh cá thể