Sổ bảo hiểm xã hội là gì? Chốt sổ BHXH là gì?

Sổ bảo hiểm xã hội là minh chứng ghi lại toàn bộ quá trình đóng bảo hiểm xã hội của người lao động, chính vì thế khi doanh nghiệp chốt sổ bảo hiểm cho người lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ ghi nhận quá trình đóng bảo hiểm của người lao động, để từ đó tính toán được các chế độ liên quan mà người lao động được hưởng khi tham gia BHXH.

Việc chốt sổ Bảo hiểm xã hội là việc làm rất được quan tâm vì ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi của người lao động. Theo đó Luật Trí Nam xin gửi đến bạn bài viết về trình tự thủ tục chốt sổ Bảo hiểm xã hội cho người lao động mới nhất như sau:

Khi nào cần chốt sổ Bảo hiểm xã hội?

Thủ tục chốt sổ Bảo hiểm xã hội là việc tất toán và chấm dứt quá trình đóng Bảo hiểm xã hội của người lao động tại Cơ quan Bảo hiểm xã hội mà đơn vị đang thực hiện đóng Bảo hiểm. Thủ tục này được thực hiện khi:

 1. Người lao động nghỉ việc tại đơn vị hoặc nghỉ hưu khi đủ điều kiện.
 2. Đơn vị chuyển sang địa chỉ khác dẫn tới việc phải chuyển Cơ quan Bảo hiểm xã hội quản lý nên phải chốt quá trình đóng với Cơ quan cũ.

Kinh nghiệm thực hiện thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội

Câu hỏi 1: Điều kiện để chốt được sổ Bảo hiểm xã hội là gì?

Căn cứ vào nội dung được quy định tại Điều 21 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, trong quá trình người lao động làm việc tại đơn vị, nghĩa vụ của người sử dụng lao động là đóng Bảo hiểm xã hội đầy đủ cho nhân viên. Khi kết thúc hợp đồng, đơn vị có trách nhiệm chốt sổ cho người lao động. Vì vậy, đơn vị chốt được sổ chỉ khi đóng đầy đủ tiền Bảo hiểm xã hội cho Cơ quan Bảo hiểm, không nợ tiền tính đến tháng cuối cùng mà lao động làm việc.

Câu hỏi 2: Người lao động có tự chốt sổ Bảo hiểm xã hội được không?

Theo nội dung được quy định tại Khoản 3 Điều 47 Bộ luật Lao động 2012: “Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội cùng những giấy tờ khác đã giữ lại của người lao động”.

Cũng theo nội dung được quy định tại Khoản 5 Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014: “Người sử dụng lao động phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, xác nhận thời gian đóng Bảo hiểm xã hội khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật.”

Như vậy, người lao động không thể tự chốt sổ Bảo hiểm xã hội được. Trách nhiệm chốt sổ Bảo hiểm xã hội thuộc về người sử dụng lao động (trừ trường hợp doanh nghiệp phá sản và nợ bảo hiểm nên không thể chốt sổ BHXH cho người lao động).

Trường hợp, công ty không chốt sổ BHXH, người lao động có thể liên hệ với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện nơi công ty đặt trụ sở hoặc Thanh tra Sở Lao động-Thương binh và Xã hội để được can thiệp giúp đỡ chốt sổ.

Những lưu ý khi tự thực hiện thủ tục chốt sổ BHXH

 1. Trước khi chốt sổ Doanh nghiệp/người sử dụng lao động cần hoàn tất các nghĩa vụ đóng BHXH đối với người lao động;
 2. Trong vòng 7 ngày từ khi có quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải hoàn tất và gửi hồ sơ lên cơ quan BHXH, trường hợp đặc biệt không quá 30 ngày (không tính các ngày lễ tết);
 3. Người sử dụng lao động phải hoàn tất và trả lại sổ BHXH cùng các giấy tờ khác đang giữ cho người lao động;
 4. Trường hợp người sử dụng lao động không thực hiện chốt sổ, người lao động có quyền khiếu nại lên cơ quan BHXH giải quyết.

Trường hợp chủ thể sử dụng lao động phá sản, ngưng hoạt động hoặc bỏ trốn thì người lao động cần liên hệ cơ quan BHXH để xác nhận thời gian đóng bảo hiểm trên sổ BHXH của người lao động cho đến thời điểm đơn vị đã đóng BHXH, để người lao động nhanh chóng được hưởng chính sách về BHXH khi chốt sổ.

Dịch vụ chốt sổ bảo hiểm xã hội

Chốt sổ bảo hiểm xã hội là một công việc rất quan trọng sau khi người lao động nghỉ việc. Công ty Luật Trí Nam chúng tôi cung cấp dịch vụ làm chốt sổ bảo hiểm xã hội nhanh chóng và đúng luật nhất. Trí Nam tư vấn những vấn đề liên quan đến làm chốt sổ bảo hiểm xã hội:

 1. Tư vấn thời hạn chốt sổ bảo hiểm xã hội khi người lao động nghỉ việc.
 2. Tư vấn hồ sơ thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội khi người lao động nghỉ việc.
 3. Hướng dẫn hồ sơ thủ tục báo giảm trước khi chốt sổ bảo hiểm xã hội khi người lao động nghỉ việc.
 4. Tư vấn các vấn đề khác liên quan đến sổ bảo hiểm xã hội.

Thủ tục, trình tự chốt sổ Bảo hiểm xã hội

Để chốt sổ bảo hiểm cho người lao động, doanh nghiệp phải thực hiện 2 bước:

Bước 1: Làm thủ tục Báo giảm lao động khi người lao động nghỉ việc

Hồ sơ cần chuẩn bị để báo giảm lao động gồm:

 1. Tờ khai điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);
 2. Tờ khai đơn vị điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS);
 3. Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Mẫu D02-TS);
 4. Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS);
 5. Thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng (01 bản/người);

Doanh nghiệp hoàn thiện các giấy tờ nêu trên và gửi tới cơ quan BHXH nơi doanh nghiệp tham gia.

Bước 2: Làm thủ tục chốt sổ bảo hiểm cho người lao động

Sau khi hoàn tất thủ tục báo giảm người lao động tham gia Bảo hiểm xã hội cho cơ quan Bảo hiểm xã hội, người sử dụng lao động sẽ tiến hành thực hiện thủ tục chốt sổ Bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Hồ sơ chốt sổ BHXH cho lao động bao gồm những tài liệu gì

 1. Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT ( Mẫu TK3- TS)
 2. Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Mẫu D02-TS);
 3. Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).
 4. Sổ bảo hiểm xã hội;
 5. Công văn chốt sổ của đơn vị (Mẫu D01b-TS);
 6. Doanh nghiệp hoàn tất hồ sơ và gửi tới cơ quan BHXH qua phần mềm BHXH hoặc qua đường bưu điện để được giải quyết.

Hiện nay, thời gian xác nhận sổ BHXH là không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Dịch vụ nổi bật: Dịch vụ thành lập công ty