Danh sách lệ phí, thuế phải nộp khi sang tên sổ đỏ

Giá trị đất Phí công chứng Lệ phí trước bạ Thuế TNCN
100 triệu - 01 tỷ 0,1% Giá trị đất Giá trị đất x 0.5% Giá trị đất x 2%
Từ trên 01 tỷ - 3 tỷ 01 triệu đồng + 0,06% Giá trị đất Giá trị đất x 0.5% Giá trị đất x 2%
Từ trên 03 tỷ - 5 tỷ đồng 2,2 triệu đồng + 0,05% Giá trị đất Giá trị đất x 0.5% Giá trị đất x 2%
Từ trên 05 tỷ - 10 tỷ đồng  3,2 triệu đồng + 0,04% Giá trị đất Giá trị đất x 0.5% Giá trị đất x 2%
Từ trên 10 tỷ - 100 tỷ đồng 5,2 triệu đồng + 0,03% Giá trị đất Giá trị đất x 0.5% Giá trị đất x 2%
Trên 100 tỷ đồng 32,2 triệu đồng + 0,02% Giá trị đất Giá trị đất x 0.5% Giá trị đất x 2%

Số thuế thu nhập cá nhân, mức thu lệ phí trước bạ phải nộp sẽ được ghi nhận chi tiết trong thông báo thuế của cơ quan thuế gửi cho người đăng ký nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới chỉ được cấp khi đã hoàn thành thủ tục nộp thuế, lệ phí trước bạ và gửi bản gốc giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước cho văn phòng đăng ký đất đai.

Xác định giá trị đất khi chuyển nhượng

Theo bảng chia sẻ nói trên thì danh sách khoản phí, thuế phải nộp được xác định theo công thức có sẵn trong đó Giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng là thông tin quan trọng. Theo quy định thì:

  • Trường hợp giá trị đất chuyển nhượng được ghi nhận tại hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá trị thửa đất theo khung giá nhà nước thì Giá trị đất tính thuế sẽ bằng giá trị đất tính theo khung giá nhà nước.
  • Các trường hợp còn lại thì giá trị đất tính theo giá trị ghi trên hợp đồng chuyển nhượng công chứng.

Ví dụ: Chuyển nhượng thửa đất tại xã Sơn Tây, Kiến Xương, Thái Bình có diện tích 100 m2.

Khung giá nhà nước tại khu vực là 1triệu/1m2

Giá mua bán ghi trên hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất công chứng là 80 triệu đồng.

Giá trị đất tính thuế = 100 x 1triệu = 100 triệu đồng.

Trên đây là hướng dẫn các xác định mức thu lệ phí trước bạ, số thuế sang tên sổ đỏ phải nộp. Chúc các bạn thành công.

Dịch vụ nổi bật:

+ Dịch vụ thành lập công ty trọn gói

+ Đăng ký thương hiệu độc quyền

+ Thủ tục sang tên sổ đỏ