Mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh Phụ lục II-19

Phụ lục II-19 thông tư 01/2021/TT-BKHĐT là mẫu mới nhất sử dụng trong việc:

  • Thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.
  • Thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Tải: Mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh Phục lục II-19

Cách thông báo tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo như sau:

- Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đặt trụ sở chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh có nhu cầu tiếp tục tạm ngừng kinh doanh sau khi hết thời hạn đã thông báo thì phải thông báo cho Phòng Đăng ký kinh doanh chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tiếp tục tạm ngừng kinh doanh. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh của mỗi lần thông báo không được quá một năm.

- Trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, kèm theo thông báo phải có nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh.

- Sau khi nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp giấy xác nhận về việc doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh, giấy xác nhận về việc doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

- Trường hợp doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh, Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp và tình trạng của tất cả các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng tạm ngừng kinh doanh.

- Doanh nghiệp có thể đề nghị đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đồng thời với đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp đồng thời với tình trạng của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

Tải: Mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh phụ lục III-4

Phụ lục III-4 thông tư 02/2021/TT-BKHĐT là mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh. Theo đó:

- Trường hợp tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên, hộ kinh doanh phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh và Cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

- Trường hợp hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, hộ kinh doanh gửi thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đã đăng ký ít nhất 03 ngày làm việc trước khi tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo. Kèm theo thông báo phải có bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc đăng ký tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

Sau khi tiếp nhận thông báo, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận hồ sơ cho hộ kinh doanh. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện cấp Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh, Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo cho hộ kinh doanh.

Tạm ngừng kinh doanh là gì?

Chủ doanh nghiêp, hộ kinh doanh đều biết sau khi thực hiện thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh thì đơn vị không phải khai thuế hoặc nộp thuế trong suốt thời gian tạm ngừng kinh doanh. Do đó các đơn vị khi không có nhu cầu tiếp tục kinh doanh hãy thực hiện ngay thủ tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh để đảm bảo quyền lợi cho đơn vị mình.

Về thủ tục thì “tạm ngừng kinh doanh” chỉ là giải pháp ngắn hạn duy trì doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong thời gian không hoạt động kinh doanh, nó không làm mất, giảm hay thay đổi các nghĩa vụ của doanh nghiệp, hộ kinh doanh trước thời điểm tạm ngừng.

Thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh mất bao lâu?

Công ty Luật Trí Nam nhận dịch vụ trọn gói trong việc thực hiện thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh. Thủ tục không phát sinh đi lại, hoàn thành nhanh gọn chỉ 6-8 ngày, Quý khách hàng cần báo giá ngay hôm nay hãy liên hệ với Luật sư chúng tôi theo số:

CÔNG TY LUẬT TRÍ NAM

Điện thoại: 0934.345.755

Nổi bật:

+ Dịch vụ thành lập công ty

+ Thủ tục thành lập chi nhánh

+ Đăng ký hộ kinh doanh cá thể