Lý do xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự chuẩn quy định

Người bị gọi nhập ngũ được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự trong các trường hợp sau:

 1. Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe.
 2. Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) xác nhận.
 3. Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%.
 4. Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.
 5. Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định.
 6. Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.
 7. Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

(Khoản 1 Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự 2015)

Xin giấy hoãn nghĩa vụ quân sự cần giấy tờ gì?

Công dân là Nam giới khi xác định mình thuộc trường hợp được hoãn nghĩa vụ quân sự chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

 1. Đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự;
 2. Bản sao công chứng CCCD còn hiệu lực;
 3. Giấy tờ chứng minh cá nhân thuộc trường hợp được hoãn nghĩa vụ quân sự:
 • Đối với sinh viên là giấy xác nhận sinh viên
 • Đối với công, viên chức nhà nước là giấy xác nhận của cơ quan đang làm việc

Tải mẫu đơn:

+ Mẫu đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự của sinh viên

+ Mẫu đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự của viên chức

Thủ tục xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự bao gồm:

 • Bước 1: Khi có lệnh gọi nhập ngũ thì công dân mang hồ sơ xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự nộp tại Ủy ban nhân dân cấp xã để nộp hồ sơ.
 • Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ xem xét, đăng ký, quản lý công dân trong diện tạm hoãn nghĩa vụ quân sự và đề nghị ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ ra quyết định tạm hoãn gọi nhập ngũ.
 • Bước 3: Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ ra quyết định tạm hoãn gọi nhập ngũ nếu hồ sơ hợp lệ. Trường hợp không hợp lệ công dân vẫn phải đi nghĩa vụ như bình thường.
 • Bước 4: Trên cơ sở quyết định của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện thì Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ niêm yết công khai danh sách công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức trong thời hạn 20 ngày.

Sinh viên xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự cần giấy tờ gì?

Hiện tại, Bộ Quốc phòng đã hướng dẫn các địa phương không bắt buộc phải nộp giấy chứng nhận học sinh, sinh viên để xem xét giải quyết tạm hoãn nghĩa vụ quân sự năm 2023 trước ngày 15-10. Do đó khi sinh viên là Nam giới xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự có thể áp dụng quy định này để giảm bớt tài liệu cần nộp khi nộp hồ sơ được tạm hoãn nghĩa vụ quan sự theo quy định.

Trên đây là chia sẻ nhanh của Luật Trí Nam về đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự, hy vọng các quy định được nêu sẽ hữu ích cho mọi người trong việc áp dụng pháp luật.