Bậc lương là gì?

Nhìn vào bảng lương công chức mọi người có thể nhận thấy cột Bậc lương, vậy bậc lương là gì?

Bậc lương là số lượng các mức thăng tiến về lương trong mỗi ngạch lương của người lao động. Trong đó:

  • Mỗi một bậc lương tương ứng với một hệ số lương nhất định.
  • Ở mỗi ngạch lương nên có số lượng bậc lương nhất định để tạo ra sự biến thiên cần thiết từ mức lương tối thiểu đến mức lương tối đa trong ngạch đó. Điều này để tạo nên sự khác biệt nhằm đảm bảo tính hợp lý, công bằng.
  • Bậc lương được sử dụng trong các thang, bảng lương là yếu tố tạo ra sự biến thiên cần thiết từ mức lương tối thiểu đến mức tối đa ở trong mỗi ngạch lương. Sự biến thiên của bậc lương đủ để tạo ra sự khác biệt nhằm đảm bảo tính hợp lý và công bằng, kích thích nhân viên làm việc tăng hiệu suất công việc.Bậc lương được sắp xếp theo thứ tự tăng dần ở mỗi ngạch lương trong thang bảng lương, bậc lương càng cao tương ứng với mức hệ số càng cao. Người lao động luôn hướng đến việc tăng bậc lương để hưởng mức lương cao hơn.

Tra cứu bảng lương công chức từ 01/07/2023

Tra cứu bảng lương công chức để xác định mức lương công chức, viên chức được hưởng. Cụ thể: 

  • Lương công chức loại A0 bậc 1 là 3.780.000đ
  • Lương công chức loại B bậc 1 là 3.348.000đ
  • Lương công chức loại C bậc 1 là 2.970.000đ

Có sự thay đổi bảng lương công chức bởi công thức tính tiền lương công chức, viên chức như sau:

Tiền lương công, viên chức = Lương cơ sở X Hệ số lương

(Theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP)

Do đó bảng lương của công chức sẽ thay đổi khi mức lương cơ sở được tăng thêm.

Ví dụ: Với công chức loại A1 có hệ số lương khởi điểm là 2.34.

Nếu tính theo mức lương cơ sở hiện hành 1,49 triệu đồng thì tiền lương nhận được là 3,486 triệu đồng/tháng.

Còn nếu tính theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng từ ngày 01/7/2023 thì tiền lương có thể lên tới 4,212 triệu đồng/tháng.

Như vậy, nếu tính theo mức lương cơ sở mới thì dự kiến thu nhập với công chức trong trường hợp này tăng tới 725.400 đồng/tháng.

Trên đây là chia sẻ của Luật Trí Nam về bậc lương và cách tra cứu bảng lương công chức 2023. Hy vọng các chia sẻ sẽ hữu ích cho mọi người trong việc tham khảo và áp dụng pháp luật.

Dịch vụ nổi bật

+ Thành lập công ty trọn gói

+ Đăng ký hộ kinh doanh cá thể

+ Đăng ký thương hiệu độc quyền