Mẫu giấy ủy quyền giám đốc cho phó giám đốc

10:23 PM GMT+7, Thứ hai, 17/04/2017
41088

Mẫu giấy ủy quyền giám đốc cho phó giám đốc mới nhất được luật sư cập nhật theo quy định của luật doanh nghiệp và luật dân sự đảm bảo chuẩn pháp luật

Mẫu giấy ủy quyền giám đốc mới nhất cho phó giám đốc để thực hiện việc ủy quyền ký kết hợp đồng, điều hành một lĩnh vực kinh doanh cụ thể, ủy quyền ký tờ khai thuế và ủy quyền các công việc khác.

>> Các mẫu giấy ủy quyền giám đốc cho phó giám đốc

Tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo, các bạn cần hoàn thiện cho phù hợp với mục đích của mình và theo quy định của pháp luật.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nội dung hữu ích

>> Tư vấn soạn giấy ủy quyền, hợp đồng ủy quyền qua điện thoại

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phòng tư vấn pháp luật