Mẫu biên bản hủy hóa đơn GTGT mới nhất

9:22 PM GMT+7, Thứ hai, 19/03/2018
241337

Tư vấn thủ tục hủy hóa đơn đã xuất cho khách hàng. Doanh nghiệp khi muốn hủy hóa đơn GTGT xuất cho khách hàng thì lập biên bản có ký, đóng dấu của hai bên. Trường hợp việc hủy hóa đơn chỉ do sai sót thông tin trên hóa đơn thì các bên được quyền lập biên bản điều chỉnh nội dung hóa đơn chứ không nhất thiết phải hủy hóa đơn theo thông tư 39/2014/TT-BTC.

Theo thông tư 39/2014/TT-BTC doanh nghiệp khi cung ứng hàng hóa dịch vụ có hóa đơn viết sai thực hiện thủ tục lập biên bản thu hồi hóa đơn và biên bản điều chỉnh hóa đơn thay cho mẫu biên bản hủy hóa đơn cũ. 

Tư vấn thủ tục hủy hóa đơn GTGT chuẩn luật

>> Mẫu biên bản thu hồi hòa đơn

>> Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn

Trường hợp các bên thống nhất hủy hóa đơn vì một lý do nào đó thì Quý vị sử dụng biểu mẫu sau

>> Mẫu biên bản hủy hóa đơn GTGT