Hoạt động môi giới thương mại và mẫu hợp đồng bản mới nhất

2:14 PM GMT+7, Thứ ba, 23/01/2018
5714

Tư vấn các quy định về hoạt động môi giới thương mại và các đặc điểm nổi bật của các bên trong hợp đồng môi giới thương mại. Với vai trò là hoạt động trung gian xúc tiến thương mại nổi bật thì nội dung của hợp đồng môi giới thương mại cần thể hiện nội dung gì, bên môi giới cần đáp ứng các điều kiện gì khi đăng ký kinh doanh ngành nghề môi giới.

>> Mẫu hợp đồng môi giới thương mại bản mới nhất

Điều kiện kinh doanh dịch vụ môi giới thương mại

Ngành nghề môi giới được quy định tại mã ngành 4610 trong bảng hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam. Doanh nghiệp khi muốn làm trung gian xúc tiến thương mại chỉ cần đăng ký ngành nghề kinh doanh này khi thành lập công ty là đủ điều kiện kinh doanh.

Điều kiện đăng ký kinh doanh hoạt động môi giới thương mại

Khái niệm hoạt động môi giới thương mại

Môi giới thương mại là hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân làm trung gian (gọi là bên môi giới) cho các bên mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (gọi là bên được môi giới) trong việc đàm phán, giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ và hưởng thù lao theo hợp đồng môi giới. Đây là một trong bốn hoạt động trung gian thương mại mà Luật thương mại 2005 quy định. Xét về bản chất thì môi giới thương mại là một loại hình dịch vụ thương mại. Theo Từ điển tiếng Việt của Viện ngôn ngữ học, môi giới được hiểu là làm trung gian để cho hai bên tiếp xúc, giao thiệp với nhau.

 

Đặc điểm của hoạt động môi giới thương mại

Chủ thể tham gia quan hệ môi giới thương mại

Chủ thể của quan hệ môi giới thương mại gồm bên môi giới và bên được môi giới, trong đó bên môi giới phải là thương nhân, có đăng kí kinh doanh để thực hiện dịch vụ môi giới thương mại và không nhất thiết phải có ngành nghề đăng kí kinh doanh trùng với ngành nghề kinh doanh của các bên được môi giới. Bên được môi giới không nhất thiết phải là thương nhân. Trong hoạt động môi giới thương mại, không phải tất cả các bên được môi giới đều có quan hệ môi giới thương mại với bên môi giới mà chỉ bên được môi giới nào kí hợp đồng môi giới với bên môi giới  thì giữa họ mới phát sinh quan hệ môi giới thương mại.

Nội dung của hoạt động môi giới rất rộng, bao gồm nhiều hoạt động như: Tìm kiếm và cung cấp thông tin cần thiết về đối tác cho bên được môi giới, tiến hành các hoạt động về giới thiệu hàng hóa, dịch vụ cần môi giới, thu xếp để các bên được môi giới tiếp xúc với nhau, giúp đỡ các bên được môi giới soạn thảo hợp đồng thi có yêu  cầu. Mục đích của hoạt động môi giới là các bên được môi giới giao kết hợp đồng với nhau.

Phạm vi được phép thực hiện hoạt động môi giới thương mại

Phạm vi của hoạt động môi giới thương mại theo  Luật thương mại năm 2005  được mở rộng hơn nhiều so với Luật thương mại 1997 chỉ bao gồm  những hoạt động môi giới hàng hóa mua, bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ thương mại liên quan đến mua bán hàng hóa. Do đó môi giới thương mại bao gồm tất cả các hoạt động môi giới có mục đích kiếm lợi như môi giới mua bán hàng hóa, môi giới chứng khoán, môi giới bảo hiểm, môi giới tàu biển…Tuy nhiên những quy định về môi giới thương mại trong Luật thương mại là những quy định mang tính chất nguyên tắc, còn các quy định trong từng lĩnh vực riêng biệt cụ thể được các luật chuyên ngành quy định cụ thể.

Quan hệ thương mại được thực hiện trên cơ sở hợp đồng môi giới

Hợp đồng môi giới được giao kết giữa bên môi giới và bên được môi giới, bên môi giới phải là thương nhân còn bên được môi giới không nhất thiết phải là thương nhân. Đối tượng của hợp đồng môi giới chính là công việc môi giới nhằm chắp nối quan hệ giữa các bên được môi giới với nhau. Hình thức của hợp đồng môi giới không được Luật thương mại 2005 quy định.

CÔNG TY LUẬT TRÍ NAM

M    0934.345.745 - 024.62928699          E    hanoi@luattrinam.vn

A     Tầng 5, số 227 đường Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN 19006196

- Hỗ trợ giải đáp pháp luật từ 8h – 17h các ngày trong tuần

- Đặt lịch tư vấn trực tiếp tại văn phòng vui lòng chọn phím 0