Thủ tục đăng ký đầu tư nước ngoài

Thủ tục đăng ký đầu tư cho người nước ngoài có gì khác so với thủ tục đăng ký dự án đầu tư trong nước? Trường hợp nào phải đăng ký đầu tư dự án?

Trường hợp nào phải thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư?

Đăng ký đầu tư là thủ tục nhà đầu tư, công ty triển khai dự án thực hiện xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án mình triển khai. Căn cứ Điều 37 Luật đầu tư 2020 các trường hợp phải đăng ký đầu tư bao gồm:

✔ Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;

✔ Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế do nhà đầu tư nước ngoài: thành lập; góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp hoặc tổ chức kinh tế đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 23 Luật đầu tư.

Người nước ngoài có được góp vốn công ty không?

Căn cứ Điều 21 Luật đầu tư 2020 thì góp vốn là một hình thức đầu tư được pháp luật cho phép đối với nhà đầu tư nước ngoài. Quy định về thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài được ghi nhận tại Điều 26 Luật đầu tư như sau:

“Điều 26. Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp

1. Nhà đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế phải đập ứng các điều kiện và thực hiên thủ tục thay đổi thành viên, cổ đông theo quy định của pháp luật tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế.

2. Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế trước khi thay đổi thành viên, cổ đông nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp làm tăng tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế kinh doanh ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài;

b) Việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp dẫn đến việc nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 23 của Luật này nắm giữ trên 50% vốn điều lệ của tổ chức kinh tế trong các trường hợp: tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài từ dưới hoặc bằng 50% lên trên 50%; tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài khi nhà đầu tư nước ngoài đã sở hữu trên 50% vốn điều lệ trong tổ chức kinh tế;

c) Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh.

3. Nhà đầu tư không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên theo quy định của pháp luật có liên quan khi góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế. Trường hợp có nhu cầu đăng ký việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế, nhà đầu tư thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Chính phủ quy định chi tiết hồ sơ, trình tự, thủ tục góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế quy định tại Điều này.”

Công ty Luật Trí Nam hiện cung cấp dịch vụ pháp lý trọn gói trong việc thực hiện thủ tục đăng ký cho nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp trong công ty Việt Nam. Quý khách hàng cần thuê dịch vụ hãy liên hệ số 0934.345.745 - 0934.345.755 để được Luật sư tư vấn.

Tham khảo: Thủ tục chuyển nhượng vốn cho người nước ngoài

Người nước ngoài góp vốn thành lập công ty bằng hình thức nào?

Quy định về hình thức góp vốn thành lập công ty của nhà đầu tư nước ngoài như sau:

✔ Tài sản góp vốn nhà đầu tư nước ngoài được phép sử dụng

Nhà đầu tư nước ngoài được phép góp vốn thành lập công ty bằng các loại tài sản sau:

+ Tiền Việt Nam;

+ Ngoại tệ tự do chuyển đổi: các loại tiền nước ngoài được pháp luật Việt Nam cho phép lưu hành;

+ Vàng;

+ Giá trị quyền sử dụng đất: Quyền sử dụng đất ở lâu dài, hoặc quyền sử dụng đất thuê đã trả tiền thuê theo thời hạn hoặc trả tiền thuê đất một lần;

+ Giá trị quyền sở hữu trí tuệ. Ví dụ: quyền sở hữu đối với nhãn hiệu, quyền tác giả, quyền đối với giống cây trồng,…

+ Công nghệ, bí quyết kỹ thuật

+ Các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam. Ví dụ: xe cộ, tàu bè, tài sản hữu hình,…

✔ Quy định về góp vốn đầu tư bằng tiền có gì đặc biệt

Nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện hoạt động đầu tư thông qua tài khoản vốn đầu tư lập hợp pháp tại Việt Nam. Trong đó nếu nguồn tiền sử dụng là tiền đang gửi giữ tại tài khoản ở Việt Nam thì nhà đầu tư nước ngoài cần xuất trình cho ngân hàng chứng từ chứng minh thu nhập hợp pháp khi chuyển tiền góp vốn.

✔ Người nước ngoài góp vốn bằng tài sản thì định giá thế nào?

Khi nhà đầu tư nước ngoài góp vốn bằng tài sản thì tùy từng trường hợp công ty chỉ cần lập biên bản định giá nội bộ. Quy định về xác định giá trị tài sản góp vốn Quý vị tham khảo tại:

Tham khảo: Cách xác định tài sản góp vốn

Tài liệu cần có khi đăng ký đầu tư dự án nước ngoài

Thủ tục đăng ký đầu tư yêu cầu nhà đầu tư phải chuẩn bị các tài liệu sau

✔ Một là, tài liệu xác thực cá nhân, tư cách pháp nhân của nhà đầu tư. Ví dụ: Cá nhân sử dụng hộ chiếu.

✔ Hai là, tài liệu chứng minh năng lực tài chính trong việc triển khai dự án theo nội dung đăng ký.

✔ Ba là, tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm triển khai dự án hợp pháp. Ví dụ: Hợp đồng thuê nhà xưởng.

Tại Luật Trí Nam, khi triển khai dịch vụ đăng ký đầu tư cho khách hàng chúng tôi luôn tư vấn đầy đủ quy định về hồ sơ đăng ký đầu tư cần có theo đúng hướng dẫn trực tiếp của cơ quan quản lý đầu tư. Song song đó luật sư sẽ trợ giúp nhà đầu tư chuẩn bị, kiểm tra tài liệu khi triển khai.

Thời gian giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư hết bao lâu?

Thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là 15 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hợp lệ. Trên thực tế thời gian có thể nhanh hoặc lâu hơn khi khách hàng tự thực hiện thủ tục, bởi:

✔ Nhiều tỉnh, thành phố hỗ trợ giải quyết nhanh thủ tục cho nhà đầu tư như Bắc Ninh, Hưng Yên giúp thời gian giải quyết chỉ 7 – 10 ngày.

✔ Nhiều hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không đủ điều kiện cấp phép dẫn đến nhiều lần sửa đổi, bổ sung và thời gian giải quyết thủ tục theo đó cũng bị kéo dài, có hồ sơ vài tháng cũng chưa được chấp thuận.

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định mới

Quy định về điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cũng được hiểu là điều kiện đăng ký đầu tư mà nhà đầu tư nước ngoài cần đáp ứng. Theo đó đối với dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư quy định tại các điều 30, 31 và 32 của Luật này, nhà đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

✔ Dự án đầu tư không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh;

✔ Có địa điểm thực hiện dự án đầu tư;

✔ Dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch quy định tại điểm a khoản 3 Điều 33 của Luật đầu tư;

✔ Đáp ứng điều kiện về suất đầu tư trên một diện tích đất, số lượng lao động sử dụng (nếu có);

✔ Đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Ngay hôm nay khi nhà đầu tư cần tìm công ty luật tư vấn thủ tục đăng ký đầu tư uy tín hãy liên hệ ngay Luật Trí Nam theo số 0934.345.745 - 0934.345.755 để được trợ giúp. Chúng tôi rất mong được hợp tác với quý khách hàng trong công việc.

Tin Quảng Cáo

Quảng Cáo Tư vấn chuyển nhượng vốn cho người nước ngoài nhanh gọn

Nhận thực hiện thủ tục chuyển nhượng vốn góp và cổ phần cho người nước ngoài hoặc công ty nước ngoài nhanh và uy tín

Quảng Cáo Thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài uy tín

Dịch vụ thành lập công ty nước ngoài trọn gói cam kết: Thời gian nhanh – Triển khai chuyên nghiệp – Hỗ trợ chuẩn bị tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư và địa điểm thành lập công ty

Quảng Cáo Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu

Hướng dẫn thay đổi GCN đăng ký đầu tư công ty có vốn nước ngoài nhanh gọn theo luật đầu tư 2020. Điều chỉnh GCN đăng ký đầu tư cần những tài liệu gì?

Quảng Cáo Xin cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ hàng hóa cho công ty vốn nước ngoài

Luật Trí Nam chuyên dịch vụ xin cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ hàng hóa - giấy phép kinh doanh hàng hóa tại Sở công thương. Dịch vụ đảm bảo nhanh có tiện ích hỗ trợ doanh nghiệp BCTC chưa kiểm toán hoặc không có tài liệu chứng minh năng lực tài chính cho hoạt động bán lẻ

+ Thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Gia hạn giấy phép lao động là thủ tục đề nghị cấp lại giấy phép lao động sắp hết hạn. Sở LĐTBXH căn cứ vào hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động mà doanh nghiệp khai nộp để xem xét cấp giấy phép lao động mới trong đó ghi nhận lại thời hạn giấy phép lao động theo đúng nội dung đề xuất của doanh nghiệp.

22/04/2021959

+ Hồ sơ thủ tục làm giấy phép lao động cho người nước ngoài

Giấy phép làm việc tại Việt Nam cấp cho người nước ngoài được thống nhất với tên gọi GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG – WORK PERMIT. Luật sư Trí Nam chia sẻ kinh nghiệm thực hiện thủ tục làm giấy phép lao động cho người nước ngoài để Quý khách hàng tham khảo.

22/04/2021871

+ Điều kiện miễn giấy phép lao động cho giám đốc nước ngoài

Các trường hợp giám đốc công ty là người nước ngoài được miễn giấy phép lao động tại công ty? Tư vấn thủ tục xin xác nhận Giám đốc công ty không thuộc trường hợp xin giấy phép lao động theo quy định mới nhất.

22/04/20212266

+ Thủ tục xin xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Người nước ngoài thuộc diện miễn giấy phép lao động có phải thực hiện những công việc gì? Luật Trí Nam hướng dẫn thủ tục xin xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động khi làm việc tại Việt Nam theo quy định mới nhất, chính xác nhất.

22/04/20211748

+ Trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động mới nhất

Công ty sử dụng lao động là người nước ngoài trường hợp nào không phải xin cấp giấy phép lao động? Luật Trí Nam tổng hợp 20 trường hợp người nước ngoài được miễn giấy phép lao động khi làm việc tại Việt Nam trong bao gồm cả người có vợ là người Việt Nam (Quy định rất mới).

22/04/2021246

+ Dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư siêu tốc

Tư vấn thay đổi, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho công ty vốn đầu tư nước ngoài là dịch vụ pháp lý nổi bật Luật Trí Nam triển khai uy tín tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Giá dịch vụ thay đổi giấy phép đầu tư rẻ, thời gian tiến hành công việc nhanh là những ưu điểm để các bạn liên hệ Luật sư Trí Nam ngay hôm nay.

16/04/20211972

+ Đăng ký cho người nước ngoài góp vốn vào công ty TNHH thế nào?

Luật Trí Nam tư vấn quy định nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty TNHH và cách thức góp vốn đầu tư áp dụng với nhà đầu tư nước ngoài hiện nay. Thủ tục đăng ký cho người nước ngoài góp vốn vào công ty sẽ cần lưu ý những vấn đề pháp lý quan trọng dưới đây.

13/04/2021435

+ Quá thời hạn góp vốn đầu tư công ty vốn nước ngoài phải làm gì?

Công ty vốn nước ngoài không góp đủ vốn đầu tư theo ghi nhận trên GCN đăng ký đầu tư có bị xử phạt không? Luật sư Trí Nam tư vấn thủ tục cần làm khi công ty không góp đủ vốn đầu tư đã cam kết.

19/02/20211224

+ Mẫu giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Tham khảo mẫu Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới nhất để biết các thông tin được ghi nhận trong GCN đăng ký đầu tư cấp cho doanh nghiệp, nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam theo Luật đầu tư 2020. 

19/02/20211045

+ Điều kiện đăng ký ngành nghề kinh doanh bất động sản cho thuê nhà xưởng

Doanh nghiệp cho thuê lại nhà xưởng, đất dư thừa cần đáp ứng các điều kiện kinh doanh gì? Luật Trí Nam tư vấn cách đăng ký ngành nghề kinh doanh bất động sản trong hoạt động: “Cho thuê lại nhà xưởng, cho thuê lại đất dư thừa” để Quý khách hàng tham khảo và áp dụng.

19/02/20213887