Pháp luật về hợp đồng kinh tế

Tin Quảng Cáo

+ Giá trị pháp lý của hợp đồng nguyên tắc và hình thức lập hợp đồng

Hợp đồng nguyên tắc là thỏa thuận dân sự nên việc ghi nhận tiêu đề là “HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC” hay “THỎA THUẬN NGUYÊN TẮC” đều không làm thay đổi giá trị pháp lý của tài liệu này. Với vai trò luật sư chuyên tư vấn hợp đồng tại Hà Nội chúng tôi xin phân tích một số quy định pháp lý về hình thức và nội dung của hợp đồng nguyên tắc cần tuân theo để quý vị tham khảo.

07/12/20206822

+ Mẫu hợp đồng trông giữ xe ô tô nên thỏa thuận những nội dung gì

Hợp đồng trông giữ xe là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên gửi xe giao tài sản cho bên nhận trông xe để bảo quản, cất giữ trong một thời hạn, bên gửi xe phải trả tiền gửi xe theo ngày, hoặc theo tháng, theo năm cho bên nhận trông xe.

30/11/20202715

+ Cách soạn phụ lục sửa đổi bổ sung hợp đồng kinh tế có hiệu lực pháp lý

Hướng dẫn cách giao kết phụ lục hợp đồng để chi tiết, sửa đổi, bổ sung hợp đồng chính đúng pháp luật. Cách nhận biết hiệu lực của nội dung thỏa thuận trong phụ lục hợp đồng theo cách nhìn của luật sư để đánh giá giá trị pháp lý của phụ lục hợp đồng.

28/11/2020424