Ai phải nộp tiền tạm ứng án phí? Vì sao?

Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định nghĩa vụ nộp tạm ứng án phí khởi kiện của người đưa ra yêu cầu như sau:

✔  Nguyên đơn nộp tiền tạm ứng án phí theo thông báo thụ lý vụ án được Tòa án gửi khi xem xét hồ sơ khởi kiện khai nộp cho Tòa án.

✔  Bị đơn nộp tiền tạm ứng án phí khởi kiện cho yêu cầu phản tố gửi tới Tòa án theo thông báo của Tòa trong trình giải quyết vụ án.

Ai phải chịu chi trả tiền án phí sau khi vụ án được giải quyết

Theo nguyên tắc bên thua kiện chịu án phí khởi kiện trừ trường hợp có thỏa thuận khác nên trong bản án, quyết định của Tòa án luôn ghi nhận người phải chịu chi trả tiền án phí và số tiền phải gánh chịu. Cụ thể:

✔  Trong quyết định công nhận hòa giải thành của các bên Tòa án sẽ ghi nhận sự thỏa thuận của các bên về nghĩa vụ đóng án phí (Nếu có thỏa thuận), nếu các bên không thỏa thuận thì Tòa án sẽ ấn định theo đúng quy định pháp luật.

✔  Trong bản án giải quyết vụ án Tòa án sẽ ghi nhận nghĩa vụ của các bên trong việc chịu án phí sơ thẩm và số tiền án phí phải nộp.

Nộp tạm ứng án phí sơ thẩm tại đâu thì đúng?

✔  Thông thường trong thông báo của Tòa án đã đề rõ: (i) Số tiền tạm ứng án phí phải nộp; (ii) Thời hạn nộp tạm ứng án phí; (iii) Cơ quan được chỉ định thu tạm ứng án phí; (iv) Việc cần làm của đương sự sau khi nộp xong tiền tạm ứng án phí.

✔  Cơ quan thu tiền tạm ứng án phí là Chi cục thi hành án dân sự, hoặc Cục thi hành án dân sự tùy thuộc bạn khởi kiện tại Tòa án cấp huyện hay cấp tính, khởi kiện tại Tòa án tỉnh nào.

Mức tạm ứng án phí sơ thẩm đương sự phải nộp khi khởi kiện

✔ Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản và tranh chấp về quyền sử dụng đất mà Tòa án không xem xét giá trị, chỉ xem xét quyền sở hữu tài sản và tranh chấp về quyền sử dụng đất của ai thì đương sự phải chịu án phí dân sự sơ thẩm như đối với trường hợp vụ án không có giá ngạch (án phí là 300.000 đồng). Đương sự nộp đủ 300.000đồng cho Chi cục thi hành án.

✔ Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản và tranh chấp về quyền sử dụng đất mà Tòa án phải xác định giá trị của tài sản hoặc xác định quyền sở hữu quyền sử dụng đất theo phần thì đương sự phải chịu án phí dân sự sơ thẩm như trường hợp vụ án có giá ngạch đối với phần giá trị mà mình được hưởng. Cụ thể:

Giá trị tranh chấp Mức án phí cho toàn bộ vụ án Tiền tạm ứng án phí sơ thẩm phải nộp
Từ 06 triệu đồng trở xuống 300.000 đồng 150.000 đồng
Từ trên 06 - 400 triệu đồng 5% giá trị tài sản có tranh chấp Bằng 50% tổng mức án phí phải nộp
Từ trên 400 - 800 triệu đồng 20 triệu đồng + 4% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 400 triệu đồng Bằng 50% tổng mức án phí phải nộp

Từ trên 800 triệu đồng - 02 tỷ đồng

36 triệu đồng + 3% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt 800 triệu đồng Bằng 50% tổng mức án phí phải nộp
Từ trên 02 - 04 tỷ đồng 72 triệu đồng + 2% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt 02 tỷ đồng Bằng 50% tổng mức án phí phải nộp
Từ trên 04 tỷ đồng 112 triệu đồng + 0,1% của phần giá trị tài sản tranh chấp vượt 04 tỷ đồng Bằng 50% tổng mức án phí phải nộp

(Quy định tại Điều 7 và Danh mục án phí, lệ phí Tòa án ban hành kèm theo Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14)

Trên đây là chia sẻ hữu ích của Luật sư Trí Nam và án phí sơ thẩm khởi kiện tranh chấp. Chúc các bạn thành công!

Tham khảo:

>> Thủ tục khởi kiện vi phạm hợp đồng

>> Thủ tục khởi kiện đòi nợ doanh nghiệp