Tư vấn soạn thảo thỏa thuận bất khả kháng
Thỏa thuận trường hợp bất khả kháng trong hợp đồng
04/08/2019
9756

Sự kiện bất khả khảng giúp cho bên không thực hiện nghĩa vụ cam kết theo hợp đồng kinh tế đã ký kết không phải bồi thường vi phạm theo thỏa thuận hợp đồng. Luật sư Trí Nam xin phân tích quy định mới nhất về thỏa thuận các trường hợp bất khả kháng trong hợp đồng kinh tế.

Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng mới nhất năm 2020
Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng kho bãi mới nhất
06/07/2020
44071

Hợp đồng thuê nhà xưởng năm 2020 chịu sự điều chỉnh của nhiều quy định pháp luật chuyên ngành nên thuộc dạng hợp đồng kinh tế phức tạp. Luật sư Trí Nam chia sẻ mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng, thuê kho bãi sử dụng trong kinh doanh để quý khách hàng tham khảo.

Tư vấn quy định về hợp đồng giao nhận thầu 2018
Mẫu hợp đồng giao nhận thầu mới nhất
19/03/2018
4748

Mẫu hợp đồng giao nhận thầu 2018, tư vấn quy định về các hình thức giao nhận thầu hiện nay và cách soạn thảo nội dung hợp đồng giao nhận thầu chuẩn luật. Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng giao nhận thầu theo nghị định 37/2015/NĐ-CP.

Tư vấn thủ tục vay tiền của công ty theo quy định mới
Mẫu hợp đồng vay tiền công ty mới nhất
14/07/2019
16725

Mẫu hợp đồng vay tiền công ty mới nhất, tư vấn soạn thảo hợp đồng vay tiền giữa các doanh nghiệp và điều kiện cần có để hợp đồng vay tiền có hiệu lực pháp lý.

Cách soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa
Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa
30/03/2020
10482

Hướng dẫn cách thức soạn thảo các loại hợp đồng mua bán hàng hóa năm 2020 theo quy định pháp luật hiện hành. Tùy từng loại hàng hóa cụ thể các bạn cần thêm các điều khoản đảm bảo chất lượng và tiêu chuẩn của hàng hóa.

Cách soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa
Cách soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa
17/09/2020
7920

Hướng dẫn cách thức soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa năm 2020 theo quy định pháp luật hiện hành.

Các điều khoản chủ yếu của hợp đồng thương mại
Các điều khoản chủ yếu của hợp đồng thương mại
17/06/2019
20826

Điều khoản chủ yếu của một hợp đồng kinh doanh trong thương mại là các điều khoản điều chỉnh trực tiếp đến đối tượng của hợp đồng các quy trịnh quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng. Nội dung hợp đồng là điều khoản khái quát về những gì các bên thỏa thuận trong Hợp đồng. Nôi dung hợp đồng có thể làm căn cứ để xác định những trách nhiệm “đương nhiên” của mỗi bên khi thực hiện hợp đồng đồng thời chỉ ra được đối tượng hợp đồng mà các bên đang hướng đến.

Hướng dẫn cách đánh số phụ lục hợp đồng năm 2018
Hướng dẫn cách đánh số phụ lục hợp đồng
03/06/2018
34913

Cách đánh số phụ lục hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động,...(các loại hợp đồng nói chung) không được quy định chi tiết trong các văn bản pháp luật. Tuy nhiên để đảm bảo tính logic và liên kết với hợp đồng chính người soạn thảo cần lưu ý các vấn đề sau


  • 1
Tổng số trang: 1