Cách đòi nợ cá nhân hiệu quả nhất
Tư vấn thủ tục đòi nợ và cách thu hồi khoản nợ khó đòi
13/09/2020
38948

Thủ tục đòi nợ luôn khó thực hiện đặc biệt là thu hồi khoản nợ từ việc cho cá nhân vay tiền  bởi người vay thường không có khả năng trả nợ, hơặc cố tình khất nợ. Đối với đòi nợ doanh nghiệp nợ tiền mua hàng, nợ các khoản tiền khác theo hợp đồng thì đơn giản hơn do đối tượng nhận nợ có khả năng tài chính và thường có tài sản để thi hành án.


  • 1
Tổng số trang: 1