+ Ai đại diện công ty khi giải quyết tranh chấp với Giám đốc?

Xác định đúng người có thẩm quyền đại diện công ty khi có tranh chấp không phải điều đơn giản đặc biệt là trong tranh chấp nội bộ công ty liên quan đến quyền điều hành doanh nghiệp. Cùng Luật sư Trí Nam tìm hiểu các quy định về người đại diện trong pháp luật hiện hành.

+ Chi phối công ty cổ phần thông qua nắm giữ các chức danh quản lý

Cổ đông, nhóm cổ đông có đại diện nắm giữa các chức danh quản lý công ty cổ phần có lợi thế gì? Luật sư Trí Nam chia sẻ phân tích về việc cổ đông chi phối hoạt động công ty cổ phần thông qua việc nắm giữa các chức danh quản lý để Quý khách hàng tham khảo.

+ Thỏa thuận điều lệ công ty cổ phần thế nào để kiểm soát công ty

Thỏa thuận điều lệ công ty cổ phần như thế nào để kiểm soát hoạt động công ty tốt nhất? Luật sư Trí Nam chia sẻ kinh nghiệm thỏa thuận điều lệ công ty không trái luật giúp chi phối và kiểm soát hoạt động công ty cổ phần tốt nhất.

+ Sở hữu bao nhiêu % cổ phần để giành quyền kiểm soát công ty?

Trong công ty cổ phần thì cổ đông nắm quyền chi phối doanh nghiệp khi sở hữu tối thiểu bao nhiêu % cổ phần. Luật sư Trí Nam xin chia sẻ nhanh quy định về quyền quyết định trong công ty cổ phần dựa trên số cổ phần sở hữu của cổ đông, nhóm cổ đông để quý khách hàng tham khảo.

+ Cách xác định giá trị tài sản góp vốn vào công ty

Tài sản góp vốn công ty là tài sản được góp để tạo thành vốn điều lệ công ty. Khi việc góp vốn không thực hiện góp bằng tiền, vàng thì việc định giá tài sản góp vốn được pháp luật quy định như thế nào? Cùng Luật sư Trí Nam tìm hiểu quy định về cách xác định giá trị tài sản góp vốn vào công ty hợp pháp.

+ Thủ tục lập văn phòng điều hành (Văn phòng giao dịch) khác tỉnh

Được phép đăng ký lập văn phòng điều hành (Văn phòng giao dịch) khác tỉnh, thành phố với trụ sở chính công ty. Luật sư Trí Nam chia sẻ quy định về thủ tục lập văn phòng giao dịch và quản lý thuế cho hoạt động của văn phòng giao dịch công ty.

Báo giá dịch vụ: 0934345745
Tư vấn luật qua điện thoại: 19006196