Các thủ tục cần làm khi chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập
Thủ tục chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập công ty cổ phần theo quy định mới
17/03/2020
24092

Điểm mới trong thủ tục chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập và cổ đông thường của các công ty cổ phần là không phải thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp. Cụ thể điểm mới đó áp dụng trong thực tế như thế nào? Công ty cổ phần khi có hoạt động chuyển nhượng cổ phần cần làm những việc gì hãy tham khảo chia sẻ của Luật sư Trí Nam dưới đây. 

Tư vấn chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập năm 2018
Tư vấn thủ tục chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập - Thay đổi cổ đông sáng lập
13/08/2018
3102

Tư vấn thủ tục chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập, thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần theo quy trình mới 2018. Luật doanh nghiệp 2014 quy định công ty cổ phần phải trong vòng 10 ngày phải thông báo việc thay đổi cổ đông sáng lập, cổ phần của cổ đông sáng lập tới Phòng đăng ký kinh doanh kể từ ngày quyết định thay đổi được Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần thông qua. Hiện tại dịch vụ tư vấn chuyển nhượng cổ phần trọn gói của Luật Trí Nam chỉ 900.000đ cho các doanh nghiệp tại thành phố Hà Nội, dưới đây là một số phân tích của Luật sư về thủ tục chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập.


  • 1
Tổng số trang: 1