Các thủ tục cần làm khi chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập
Thủ tục chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập công ty cổ phần theo quy định mới
17/03/2020
24231

Điểm mới trong thủ tục chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập và cổ đông thường của các công ty cổ phần là không phải thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp. Cụ thể điểm mới đó áp dụng trong thực tế như thế nào? Công ty cổ phần khi có hoạt động chuyển nhượng cổ phần cần làm những việc gì hãy tham khảo chia sẻ của Luật sư Trí Nam dưới đây. 


  • 1
Tổng số trang: 1