+ Thời hạn của giấy phép lao động là bao lâu?

Quy định về thời hạn tối thiểu và thời hạn tối đa của giấy phép lao động cấp cho người nước ngoài tại Việt Nam. Giấy phép lao động thường có thời hạn bao lâu? Doanh nghiệp được thuê người lao động nước ngoài làm việc trong bao lâu?

Báo giá dịch vụ: 0934345745
Tư vấn luật qua điện thoại: 19006196