+ Danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.

+ Thay đổi ngành nghề trên giấy chứng nhận đầu tư

Dịch vụ đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Giấy phép đầu tư) uy tín được Luật Trí Nam triển khai nhanh gọn trên 10 năm tại Miền Bắc. Hãy lựa chọn chúng tôi khi doanh nghiệp bạn cần thay đổi ngành nghề trên Giấy chứng nhận đầu tư để được hỗ trợ tốt nhất, chuyên nghiệp nhất.

Báo giá dịch vụ: 0934345745
Tư vấn luật qua điện thoại: 19006196