Cách tính thuế khoán hộ kinh doanh năm 2020
Mức thuế khoán và cách tính thuế khoán hộ kinh doanh cá thể
16/05/2020
140522

Tư vấn cách xác định mức thuế khoán, TNCN chủ hộ phải nộp với từng lĩnh vực kinh doanh theo từng địa phương. Hướng dẫn chủ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh yêu cầu chi cục thuế làm rõ căn cứ của cách tính thuế khoán áp dụng cho đơn vị mình đồng thời đề xuất thay đổi mức thuế khoán với cơ quan quản lý thuế.


  • 1
Tổng số trang: 1