Tư vấn đơn phương chấm dứt hợp đồng đúng luật
Điều kiện được đơn phương chấm dứt hợp đồng khi có dịch bệnh không
16/03/2020
1007

Điều kiện cần đáp ứng để đơn phương chấm dứt hợp đồng đúng luật khi có sự kiện bất khả kháng xảy ra như dịch covid-19 đang diễn ra tại thời điểm hiện tại.

Tư vấn chấm dứt hợp đồng mua bán hàng hóa năm 2020
Đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán hàng hóa đúng luật
14/12/2019
1345

Luật sư Trí Nam tư vấn đơn phương hủy bỏ, chấm dứt hợp đồng mua bán hàng hóa đúng pháp luật để không bị coi là vi phạm nghĩa vụ theo hợp đồng. Thông báo đơn phương hủy bỏ, chấm dứt hợp đồng mua bán hàng hóa phải gửi trước bao nhiêu ngày?

Điều kiện hủy bỏ hợp đồng hợp tác kinh doanh
Điều kiện hủy bỏ hợp đồng hợp tác kinh doanh
14/12/2019
704

Luật sư Trí Nam hướng dẫn điều kiện hủy bỏ, chấm dứt hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC đã ký kết đúng pháp luật để hành vi đơn phương hủy bỏ, chấm dứt hợp đồng không phải là hành vi vi phạm nghĩa vụ.

Cách hủy bỏ hợp đồng đúng pháp luật
Cách hủy bỏ hợp đồng đúng pháp luật
14/12/2019
2062

Luật sư Trí Nam hướng dẫn cách hủy bỏ, chấm dứt hợp đồng đúng luật đảm bảo việc hủy bỏ, chấm dứt hợp đồng kinh tế đã ký không là hành vi vi phạm. Điều kiện hủy bỏ, chấm dứt hợp đồng đã ký được căn cứ vào những vấn đề pháp lý sau:


  • 1
Tổng số trang: 1