Phân tích hiệu lực của hợp đồng kinh doanh thương mại
Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng
16/07/2019
3587

Hợp đồng là một giao dịch mà trong đó các bên tự trao đổi ý chí với nhau nhằm đi đến sự thỏa thuận cùng nhau làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ nhất định. Dưới góc độ pháp lý thì hợp đồng dân sự được hiểu là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Vậy các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu lực của hợp đồng là gì? Điều kiện để một hợp đồng có hiệu lực là gì?

Điều kiện để hợp đồng có hiệu lực theo quy định mới
Điều kiện để hợp đồng có hiệu lực
19/05/2020
70295

Quy định về hiệu lực hợp đồng mới nhất giúp xác định: ✔Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng ✔ Các điều kiện để hợp đồng có hiệu lực buộc các bên thực hiện đúng nghĩa vụ đã thỏa thuận tại hợp đồng.


  • 1
Tổng số trang: 1