Dịch vụ xin miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài uy tín
Điều kiện miễn giấy phép lao động cho Giám đốc nước ngoài
02/10/2020
25029

Từ 04/2020 người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động khi làm việc tại Công ty nếu không làm thủ tục xin miễn giấy phép lao động sẽ bị xử phạt. Luật Trí Nam chia sẻ quy định về thủ tục xin xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài để khách hàng tham khảo.


  • 1
Tổng số trang: 1