Tải mẫu điều lệ công ty bản mới nhất năm 2020
Mẫu điều lệ công ty TNHH và điều lệ công ty cổ phần
16/05/2020
44052

Tải mẫu điều lệ công ty bản mới nhất. Luật sư Trí Nam phân tích giá trị pháp lý của Điều lệ công ty trong quản lý, điều hành doanh nghiệp và cách sửa đổi, bổ sung nội dung điều lệ công ty để Quý doanh nghiệp tham khảo. { "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "Điều lệ công ty có giá trị pháp lý gì?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Điều lệ công ty là thỏa thuận nội bộ được thể hiện bằng hình thức văn bản của chủ sở hữu, thành viên công ty TNHH, cổ đông công ty cổ phần điều chỉnh các quan hệ trong nội bộ doanh nghiệp. Các quan hệ được Điều lệ công ty điều chỉnh gồm: (i) Quan hệ giữ các thành viên hoặc cổ đông với nhau (ii) Quan hệ giữa các thành viên hoặc cổ đông với công ty (iii) Quan hệ giữa công ty với các bên thứ ba. Điều lệ công ty là tài liệu buộc phải lưu giữ của doanh nghiệp theo Điểm a, khoản 1 Điều 11 Luật doanh nghiệp 2014." } }, { "@type": "Question", "name": "Mẫu điều lệ công ty TNHH và Điều lệ công ty cổ phần có gì khác biệt?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Tải ngay Mẫu điều lệ công ty cổ phần hoặc Mẫu điều lệ công ty TNHH bản mới nhất, và xem các so sánh sự khác nhau giữ Điều lệ công ty TNHH và Điều lệ công ty cổ phần của Luật sư." } }] }


  • 1
Tổng số trang: 1