Phân tích hiệu lực của hợp đồng kinh doanh thương mại
Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng
16/07/2019
3593

Hợp đồng là một giao dịch mà trong đó các bên tự trao đổi ý chí với nhau nhằm đi đến sự thỏa thuận cùng nhau làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ nhất định. Dưới góc độ pháp lý thì hợp đồng dân sự được hiểu là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Vậy các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu lực của hợp đồng là gì? Điều kiện để một hợp đồng có hiệu lực là gì?

Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng giao kết qua email 2019
Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng giao kết qua email
12/02/2019
16709

Điều 33 Luật giao dịch điện tử năm 2005 quy định Hợp đồng điện tử: là hợp đồng được thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu trong đó có bao gồm hình thức email. Như vậy hợp đồng giao kết qua email vẫn phát sinh hiệu lực

Điều kiện để hợp đồng có hiệu lực theo quy định mới
Điều kiện để hợp đồng có hiệu lực
19/05/2020
70670

Quy định về hiệu lực hợp đồng mới nhất giúp xác định: ✔Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng ✔ Các điều kiện để hợp đồng có hiệu lực buộc các bên thực hiện đúng nghĩa vụ đã thỏa thuận tại hợp đồng.


  • 1
Tổng số trang: 1