Tư vấn căn cứ xác định hợp đồng vô hiệu và thời hiệu khởi khiện theo quy định mới
Quy định về hợp đồng vô hiệu và căn cứ tuyên bố hợp đồng kinh tế vô hiệu
23/07/2020
18642

Hợp đồng vô hiệu là có hợp đồng nhưng các thỏa thuận trong hợp đồng bị vô hiệu không phát sinh nghĩa vụ với các bên giao kết hợp đồng. Hiểu được bản chất của hợp đồng vô hiệu sẽ giúp doanh nghiệp không bị nhầm lẫn trong việc giải quyết tranh chấp hợp đồng. Luật sư Trí Nam tư vấn xác định căn cứ tuyên bố hợp đồng vô hiệu và xác định thời hiệu khởi kiện yêu cầu Tòa án tuyên hợp đồng vô hiệu.


  • 1
Tổng số trang: 1