Thuế thu nhập cá nhân đối với hộ kinh doanh 2018
Thuế thu nhập cá nhân đối với hộ kinh doanh
28/03/2018
3218

Luật sửa đổi bổ sung một số điều về thuế 71/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ 1-1-2015 các quy định về thuế GTGT và thuế TNCN có nhiều điểm mới. Đơn cử, là quy định về cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với hộ kinh doanh cá thể

Cách tính thuế khoán hộ kinh doanh năm 2020
Mức thuế khoán và cách tính thuế khoán hộ kinh doanh cá thể
16/05/2020
140522

Tư vấn cách xác định mức thuế khoán, TNCN chủ hộ phải nộp với từng lĩnh vực kinh doanh theo từng địa phương. Hướng dẫn chủ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh yêu cầu chi cục thuế làm rõ căn cứ của cách tính thuế khoán áp dụng cho đơn vị mình đồng thời đề xuất thay đổi mức thuế khoán với cơ quan quản lý thuế.


  • 1
Tổng số trang: 1