Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng vốn - cổ phần

10:28 AM GMT+7, Thứ sáu, 07/06/2019
1909

Nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân cho việc chuyển nhượng cổ phần, chuyển nhượng vốn góp trong công ty ngay để tránh bị phạt. Nghĩa vụ khai thuế là bắt buộc và mức thuế TNCN từ chuyển nhượng cổ phần là 0,1% áp dụng cho cả việc mua bán cổ phần ngang giá ghi nhận tại công ty Quý vị nhé.

 Tư vấn luật thuế thu nhập cá nhân miễn phí

Tư vấn luật thuế thu nhập cá nhân online gọi 19006196

Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng cổ phần, chuyển nhượng vốn góp có hai loại được ban hành kèm theo thông tư 92/2015/TT-BTC ngày

15/6/2015 của Bộ Tài chính. Cụ thể:

>> Mẫu 04/CNV-TNCN dùng khi người chuyển nhượng tự kê khai thuế

>> Mẫu 06/TNCN dùng khi công ty kê khai thuế thay cho các bên

Nội dung bắt buộc phải khai trong mẫu bao gồm:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Áp dụng cho cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng vốn, cá nhân chuyển nhượng chứng khoán khai trực tiếp với cơ quan thuế)

[01] Kỳ tính thuế: Ngày …. tháng … năm..... 

[02] Lần đầu:                                      [03] Bổ sung lần thứ: 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN, CHUYỂN NHƯỢNG CHỨNG KHOÁN KHAI TRỰC TIẾP.

[04] Tên người nộp thuế:  

[05] Mã số thuế:

[06] Địa chỉ: 

[07] Quận/huyện: Huyện Thanh Trì [08] Tỉnh/thành phố: Hà Nội

[09] Điện thoại:        [10] Fax:       [11] Email: 

[12] Tên tổ chức khai thay (nếu  có): 

[13] Mã số thuế:

[14] Địa chỉ:  

[15] Quận/huyện:             [16] Tỉnh/Thành phố:  

[17] Điện thoại:        [18] Fax:        [19] Email: 

[20] Tên đại lý thuế (nếu có):

[21] Mã số thuế:

[22] Địa chỉ:  

[23] Quận/huyện:                [24] Tỉnh/thành phố:  

[25] Điện thoại:                [26] Fax:                   [27] Email:  

[28] Hợp đồng đại lý thuế: Số                   Ngày: 

[29] Hợp đồng chuyển nhượng vốn số:                 Ngày      tháng      năm  

[30] Giấy phép đăng ký kinh doanh số:             Ngày     tháng      năm 

Cơ quan cấp:  

II. THÔNG TIN CÁ NHÂN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN, CHUYỂN NHƯỢNG CHỨNG KHOÁN KHAI TRỰC TIẾP.

[31] Họ và tên:               

[32] Mã số thuế:

[33] Số CMND/hộ chiếu (trường hợp chưa có mã số thuế): 

[34] Địa chỉ: 

[35] Quận/huyện:  quận Hoàng Mai [36] Tỉnh/thành phố: Thành phố Hà Nội

[37] Điện thoại:        [38] Fax         [39] Email:

III. CHI TIẾT TÍNH THUẾ

Giá chuyển nhượng

Giá vốn của phần vốn chuyển nhượng

Chi phí chuyển nhượng

Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng vốn [43]=[40]-[41]-[42]

Số thuế phải nộp

Số thuế được miễn giảm theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Số thuế còn phải nộp [46]=[44]-[45]

Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán khai trực tiếp

Giá chuyển nhượng

Số thuế phải nộp

Số thuế được miễn giảm theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Số thuế còn phải nộp [50]=[48]-[49]

Trên đây là các chia sẻ của Luật sư về khai thuế TNCN từ chuyển nhượng cổ phần, Quý vị cần hỗ trợ tư vấn luật thuế thu nhập cá nhân miễn phí hãy gọi ngay 19006196 để được trợ giúp.