Mẫu phụ lục hợp đồng xây dựng mới

4:09 PM GMT+7, Thứ sáu, 23/03/2018
12247

Hợp đồng thi công xây dựng được ban hành theo thông tư 09/2016/TT-BXD. Trường hợp các bên có điều khoản thay đổi nội dung hợp đồng chính phải thực hiện ký phụ lục hợp đồng.

Phụ lục hợp đồng xây dựng sử dụng khi thay đổi thông tin tài khoản, điều chỉnh giá vật liệu, điều chỉnh tổng dự toán, điều chỉnh hạng mục thi công, thay đổi điều khoản bảo hành, thay đổi điều khoản thanh toán

>> Mẫu phụ lục hợp đồng xây dựng mới nhất năm 2018