Khi nào được miễn trách nhiệm bồi thường khi vi phạm nghĩa vụ hợp đồng

9:19 AM GMT+7, Thứ bảy, 14/12/2019
450

Khi nào được miễn trách nhiệm bồi thường khi vi phạm hợp đồng đã ký? Luật sư Trí Nam tư vấn quy định về miễn trách nhiệm cho hành vi vi phạm nghĩa vụ hợp đồng đế quý khách hàng tham khảo.

Pháp luật tôn trọng thỏa thuận không trái luật của các bên trong hợp đồng do vậy mọi nội dung đảm bảo thuận lợi cho việc thực hiện hợp đồng các bên có thể ghi nhận khi giao kết. Thỏa thuận miễn trách nhiệm bồi thường khi vi phạm nghĩa vụ hợp đồng cũng là một trường hợp đó. 

 

Cách thỏa thuận miễn trách nhiệm bồi thường khi vi phạm nghĩa vụ hợp đồng

✔  Hình thức: Thỏa thuận này ghi nhận trực tiếp vào trong hợp đồng, hoặc nếu đây là thỏa thuận bổ sung thì phải được ghi nhận tại Phụ lục hợp đồng hoặc một phương thức hợp pháp mà các bên thỏa thuận.

✔  Nội dung: Phải ghi nhận chi tiết (Có thể soạn thảo theo cách liệt kê) các trường hợp áp dụng.

✔  Thời điểm lập thỏa thuận: Không quy định. Có thể lập sau thời điểm phát sinh hành vi vi phạm nghĩa vụ theo hợp đồng.

Tư vấn pháp luật uy tín gọi 19006196

Các trường hợp được miễn trách nhiệm theo quy định pháp luật

Khi các bên không thỏa thuận thì hành vi vi phạm nghĩa vụ chỉ được miễn trách nhiệm khi thuộc các trường hợp sau:

✔  Trường hợp miễn trách nhiệm do sự kiện bất khả kháng

- Hiểu một cách đơn giản, sự kiện bất khả kháng là các sự kiện xảy ra ngoài tầm kiểm soát của bên vi phạm, không thể lường trước được và không thể khắc phục được cho dù bên bị vi phạm đã áp dụng mọi biện pháp khắc phục, bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp như bão lụt, hạn hán, đình công, bạo loạn…

- Khi xảy ra các trường hợp bất khả kháng bên vi phạm có trách nhiệm thông báo cho bên kia trong một thời hạn hợp lý.

- Các bên có thể kéo dài thêm thời gian thực hiện hợp đồng, tuy nhiên nếu quá thời hạn nêu trên mà vẫn không thể thực hiện hợp đồng thì các bên có quyền từ chối thực hiện hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại.

✔  Trường hợp miễn trách nhiệm do hành vi vi phạm của bên vi phạm hoàn toàn do lỗi của bên bị vi phạm

- Đây là trường hợp một bên vi phạm Hợp đồng nhưng nguyên nhân dẫn đến sự vi phạm đó là do lỗi cua bên bị vi phạm

Ví dụ: Công ty A ký hợp đồng mua 10 tấn thiếc với công ty B. Hai bên thỏa thuận bên A sẽ ứng trước cho bên B 50 % giá trị hợp đồng để bên B lấy kinh phí khai thác thiếc. Tuy nhiên, công ty A đã không chuyển tiền ứng trước cho bên B, do đó bên B không khai thác kịp tiến độ và không giao hàng đúng hạn cho bên A. Trường hợp này tuy bên B giao hàng chậm nhưng lại được miễn trách nhiệm.

- Tuy nhiên pháp luật không quy định trường hợp một bên vi phạm hợp đồng do hoàn toàn lỗi của bên thứ 3, do đó trong trường hợp này tuy rằng bên bị vi phạm không có lỗi trong việc gây ra vi phạm Hợp đồng nhưng vẫn không được miễn trách nhiệm.

✔  Trường hợp miễn trách nhiệm do quyết định của cơ quan có thẩm quyền

Ở trường hợp miễn trách nhiệm này, quyết định của cơ quan nhà nước khiến cho các bên không thể thực hiện Hợp đồng dẫn đến sự vi phạm Hợp đồng. Tuy nhiên ở thời điểm giao kết hợp đồng các bên không biết đến quyết định của cơ quan nhà nước, nếu đã biết mà vẫn tiếp tục ký kết hợp đồng thì không được miễn trách nhiệm.

Thông báo việc được miễn trách nhiệm cho đối tác

Khi xảy ra trường hợp miễn trách nhiệm trong Hợp đồng, bên được miễn trách nhiệm phải chứng minh được và gửi thông báo cho bên bị vi phạm trong một thời hạn hợp lý. Bên nào không thông báo mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Xem thêm:  Luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng uy tín  |  Dịch vụ tư vấn, soạn thảo hợp đồng